City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

ظاهر و لباس مناسب براي هيچ هايک (1396/04/29)

قبل از اينکه شروع به هيچ هايک کنيد، بد نيست يکسري موارد درباره ظاهر و لباس مناسب براي هيچ هايک رو بدونيد تا سفري راحت تر، ايمن تر و با تجربه هاي بهتري رو داشته باشيد.
ظاهر و لباس مناسب براي هيچ هايک

به گزارش بزنيم بيرون ، براي هيچ هايک در جاده سعي کنيد تا:

رنگ شاد بپوشيد چون باعث ميشود راننده ها به شما  اعتماد کنند چون احساس مي کنند شما ادم هاي شادي هستيد.
يک سري از وسايلتان را از کوله آويزان کنيد: ميتوانيد ليوان، کلاه و چيزهايي از اين قبيل رو آويزان کرد
يک هيچهايکر سبک سفر مي کند، پس سعي کنيد همه لوازم خود را داخل يک کوله پشتي جا دهيد و دستهايتان آزاد باشد
عينک دودي نزنيد چون  حسن نيت شما و انگيزه تان  را از نگاه وچشمتان بايد فهميد . اجازه دهيد راننده ها چهره ي شما را ببينند. با چهره اي بشاش و مودب با آن ها ارتباط چشمي بر قرار کنيد.
در شب از لباس هاي براق و روشن استفاده کنيد تا رانندگان بتوانند به خوبي شما را ببينند ( البته پيشنهاد قوي و اکيد ما به شما اين است که هيچ گاه در شب هيچ هايک نکنيد؛ امنيت شما در سفر مهم تر از هر چيزي است.
يک کاغذ بزرگ در حالي که مقصدتان به صورت خوانا روي آن نوشته شده باشد بسيار مي تواند به شما کمک کند تا هر چه سريع تر سوار شويد.

منبع : بزنيم بيرون

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها