City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

روش‌شناسي استاندارد در کوهنوردي (1396/04/29)

روش شناسي يا متدولوژي وسيله شناخت هر علم است. در اين مطلب به روش شناسي استاندارد در کوهنوردي پرداخته شده است که با هم مي خوانيم:
روش‌شناسي استاندارد در کوهنوردي

به گزارش بزنيم بيرون ، روش‌شناسي در مفهوم مطلق خود به روش‌هايي گفته مي‌شود که براي رسيدن به شناخت علمي از آن‌ها استفاده مي‌شود و روش‌شناسي هر علم نيز روش‌هاي مناسب و پذيرفته آن علم براي شناخت هنجارها و قواعد آن است. 

     مقصود از روش شناسي، شناخت و بررسي کارآمدي ها و ناکارآمدي هاي روش هاي گوناگون است. به طور کلي روش مسيرى است كه يک عالم و يا دانشمند در سلوك علمى خود طى مى ‏كند، اما روش ‏شناسى دانش ديگرى است كه به شناخت آن مسير مي‏پردازد.
    با تعرف روشن در دو پاراگراف بالا از روش شناسي، اگر بخواهيم روش شناسي استاندارد در کوهنوردي را تعريف نماييم، عبارت است از متديست که توسط آن متد، ميتوان روشهاي استانداردي را براي کوهنوردي( از سطح مبتدي تا سطح عالي ) در جهت بالا بردن و يا ارتقائ علم و دانش ( علوم و فنون کوهنوردي ) کوهنوردان تدوين و در مراحل بعدي آنرا اجرا نمود.
     نکته مهم اين است که روش استاندارد در ورزش کوهنوردي بر اساس نظريه هاي اساتيد فن ( پيشکسوتان، مربيان، مدرسان، استادان دانشگاهي و ... )، نقش کليدي دارد. حتي مي توان گفت بحث روش استاندارد در کليه ورزشها ، که ورزش را از ديدگاه علمي بررسي ميکنند،  محور ديگر مباحث مي باشد.
      هر روشي در کوهنوردي به مقتضاي ماهيت خود، محدوديت هايي دارد. هيچ روشي به شکل مطلق خوب يا بد، کامل يا ناقص، و يا ممدوح يا مذموم نيست. همه روش ها از جهاتي داراي نقاط مثبت، و از جهاتي ديگر داراي نقاط منفي اند. اين احتمال هم وجود دارد که روشي خاص در ارتباط با شرايط يا موضوعي ويژه، کارآمدي بيشتري داشته باشد.
اما سئوال اينجاست:
روش استاندارد در کوهنوردي کدامين روش است؟
 يا بعبارت بهتر، با چه متد و يا چطور ميتوانيم به روش شناسي استاندارد در کوهنوردي برسيم؟
قبل از جواب دادن به سئوالات اساسي فوق در روش شناختي استاندارد در کوهنوردي، بايد يک موردي براي روشن شدن اذهان کوهنوردان مشخص و معين گردد،
بعبارتي، فردي که علاقمند به کوه و کوهستان هست، بايستي مشخص کند، که نسبت به مقوله کوه چه ديدگاهي دارد؟
آيا او از منظر قهرماني به کوه مي نگرد؟
آيا او کوهنوردي را بعنوان تفريح و تفرج مي بيند؟ و بدين صورت کوهنوردي را قبول دارد؟
آيا او به کوهنوردي از دريچه گلگشتي، نگاه ميکند؟
آيا در قاموس او، مقوله قهرماني در کوه کاملا ملتفي است؟ و جنبه هاي قهرماني در کوهستان را با کوه و کوهستان در منافات ميبيند؟ وبدين سان سرآغاز ارزشي شدن ضدارزشها در ورزش کوهنوردي را به آن ربط ميدهد؟
و آيا رفتن فرد به کوه فقط و فقط بخاطر توصيه هاي پزشکش ميباشد؟
آيا او شکست خورده ديگر ورزشهاست؟ و حالا آمده تا عقده هاي روانيش را در اين ورزش خالي سازد؟
آيا رابطه کوه و کوهنورد براي او، رابطه مريد و مرادي است؟
 
آيا....
تمامي پرسش هاي فوق و بسيار پرسش هاي ديگر نانوشته بستگي به نوع و روش کوهنوردي، شخص دارد، اينکه کوهنورديش را چگونه آغاز کرده، با چه کساني به کوه زده، شروع کوهنورديش با برادر بزرگ و يا پدر و... بوده، نقش دوستانش در روند شکلگيري کوهنورديش به چه صورتي بوده، چه ديدگاهي به او دادند، تاثير گروه کوهنوردي، هيات کوهنوردي و يا سياستهاي فدراسيون کوهنوردي و صعودهاي ورزشي بر روي انديشه هاي فردي، شخص چقدر بوده، اينها و بسيار مواردي که ذکر نکردم، مي تواند روشي براي نوع کوهنوردي شخص را فراهم آورده و مسير کوهنورديش را مشخص نمايد، نتيجه اينکه اين روش درست است يا درست نيست، بستگي به جريانات و ديدگاههاي فرد و افرادي که روندش را بررسي ميکنند، دارد.
پس با اين حساب:
معيار يا معيارهاي روش شناسي استاندارد در کوهنوردي چيست؟
چه کساني بايد اين معيارها را بنويسند؟
آيا اساسا نوشتن معيارها در کوهنوردي ميتواند کمکي به روش شناسي استاندارد در کوهنوردي بکند؟

نویسنده : محمد جدیری عباسی

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها