City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

سوتک، بهشتي پنهان در البرز مرکزي (1396/06/03)

سوتک همچون بهشتي پنهان در ميان رشته کوه هاي البرز است که بايستي به عنوان منطقه امن حفاظت شده باقي بماند.
سوتک، بهشتي پنهان در البرز مرکزي

به گزارش بزنيم بيرون ، تنوع زيستي و طبيعي در گستره کشور ايران باعث شده که نمونه هاي شاخصي از سيماهاي برجسته و منحصر بفرد از ميراث طبيعي کشور تحت عنوان مناطق چهارگانه شامل مناطق حفاظت شده، پارکهاي ملي، آثار طبيعي ملي و پناهگاههاي حيات وحش از سوي سازمان حفاظت محيط زيست براي حفاظت برگزيده شوند. 

يکي از اين مناطق، منطقه حفاظت شده البرز مرکزي مي باشد که از سال 1346 بر اساس مصوبه شماره يک شورايعالي شکارباني و نظارت بر صيد به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام و تحت مديريت و حفاظت قرار گرفته است. 
بخش جنوبي اين منطقه تحت عنوان منطقه حفاظت شده البرز جنوبي به مساحت 64 هزار و 149 هکتار در محدوده استان البرز و در قسمت راست محور کرج چالوس از بيلقان تا تونل کندوان واقع شده که ازشمال به ارتفاعات دونا، کلوانگاه و آزاد کوه در استان مازندران و از جنوب به ارتفاعات بيلقان و حصار وسيه و ازگي و از غرب به ارتفاعات امامزاده داوود و رندان تا محدوده شمشک و دربند سر در استان تهران و از شرق نيز به محور کرج چالوس محدود مي شود. 
اين منطقه به لحاظ دارا بودن تنوع زيستي و زيستگاهي منحصر بفرد و وجود گونه هاي گياهي و جانوري نادر و قابليتهاي تفريحي و تفرجي و موقعيت خاص جغرافيايي و نزديکي به پايتخت همواره از اهميت و ارزش بالايي در ميان ساير مناطق حفاظت شده برخوردار بوده است. 
در قسمت هاي شمالي اين منطقه که جزء يک پنجم محدوده 'امن' منطقه محسوب مي شود منطقه اي وجود دارد بنام منطقه 'سوتک' با مساحت حدود 10 هزار هکتار که به لحاظ پوشش گياهي، آب و هواي مناسب، حيات وحش جانوري متنوع و چشم اندازهاي کم نظير بسان بهشتي پنهان در اين منطقه خود نمايي مي کند. 
منطقه سوتک از لحاظ زيبايي و طراوت وصف ناپذير، بسان بهشتي پنهان است که در پس ارتفاعات و کوه هاي سر به فلک کشيده و دره هاي محصور، از ديد عموم مخفي مانده است. 
سوتک که اغلب براي بوميان منطقه و کوهنوردان نامي آشناست با دارا بودن چشم اندازهاي جذاب، خيره کننده، ارتفاعات بلند، دره هاي زيبا، چشمه سارهاي متعدد، انهار فصلي، تنوع گياهي و حيات وحش جانوري که توصيف مختصري از آن ذکر خواهد شد، نظر هر بيننده اي را در منطقه به سوي خود جلب و محو شگفتي هاي خويش مي سازد. 
زمزمه روح نواز چشمه ها و نهرها، آواز خوش پرندگان، نسيم مفرح باد، عطر شامه نواز گياهان به همراه لطافت و طراوت منطقه خصوصا در فصل بهار و تابستان، براي ساعاتي چند فکر و ذهن انسان را از زندگي کسالت بار ماشيني و غبار گرفته شهري به دنياي شگفت انگيز، بکر و سرزنده طبيعت سوق داده، موجب مي شود خستگي روزمره به فراموشي سپرده شود و به عينه توصيفي از بهشت در ذهن متجلي گردد. 
 
**موقعيت جغرافيايي و شرايط اقليمي منطقه سوتک 
منطقه سوتک که به نظر مي رسد علت نامگذاري آن بواسطه وجود چشمه هاي آب و نهرهاي کم نظيرش باشد (سو= آب و تک= بي همتا)، خود شامل 2 قسمت سوتک کوچک و سوتک بزرگ مي باشد. 
اين منطقه در غرب استان تهران و 80 کيلومتري شمال شرقي شهر کرج بين طول جغرافيايي 27 و 51 شرقي و 9 و 36 شمالي قرار دارد. 
از آنجائيکه دسترسي به اين ناحيه زيبا به لحاظ شرايط کوهستاني منطقه از چهار جهت جغرافيايي به سادگي امکان پذير نيست، اصلي ترين راه ارتباطي منطقه از طريق روستاي وارنگه رود مي باشد. 
اين روستا در نزديکي محور کرج به سمت ديزين واقع شده و راهي که از اين روستا به سوتک منتهي مي شود، غير ماشين رو و صعب العبور بوده که با گذر از روستا در امتداد رودخانه وارنگه رود به کوههاي سرخاب، شرور هزارلا، زردکوه و در ادامه به ارتفاعات و دره سوتک کوچک و بزرگ مي رسد. 
از روستاهاي مهم ا طراف منطقه مي توان به وارنگه رود، ولايت رود، کل ونگا و دونا، نسن و بلده اشاره کرد. 
اين منطقه از نظر تقسيم بندي اقليمي از 2 اقليم ارتفاعات فوقاني و مرطوب و سرد تشکيل شده است و به دليل ارتفاعات فراوان و اوضاع جوي متغير، از ناحيه خزر، بارندگي زيادي در منطقه ايجاد مي گردد که بيشتر بصورت برف مي باشد و دماي هواي شبانه روز در حال حاضر در اين منطقه حداقل بين (4-3) و حداکثر (20-18) در نوسان است. 
منطقه امن سوتک از نظر ژئومورفولوژي داراي چهره اي کوهستاني و کوهپايه اي است و جزء مناطق مرتفع بوده که حداقل ارتفاع آن از سطح دريا 3200 متر و حداکثر 4000 متر در اشکال ژئومورفولوژي شامل کوهها، دره ها، رودها، چشمه ها، تراسهاي رودخانه اي، شيارها، خندق ها وحفره ها مي باشد. 
 
**پوشش گياهي منطقه سوتک 
گونه هاي مختلفي از گياهان شامل گندميان (Graminea) – چند نوع گون (Astragalous) – شبدر (Lamium Amplexicule) – گلپر – يونجه وحشي – آويشن (Ziziphora) – پونه کوهي – گراس (rasses) –کنگر – بومادران (Achillea Altaicus) – جاروي وحشي – نعناع (Labiata) در اين منطقه مشاهده مي شود. 
پوشش غالب منطقه را بيشتر گياهان گون – گلپر – شبدر – جاروي وحشي – گندميان تشکيل مي دهند. 
تراکم پوشش گياهي در اين منطقه حدوداً 80-70 درصد مي باشد که همين تراکم زياد و تنوع پوشش گياهي که بصورت دست نخورده باقي مانده بر زيبائيهايش افزوده است. 
شيب غالب منطقه بيشتر از 70 درصد است. 
 
**حيات وحش جانوري سوتک 
اطلاعات موجود درباره حيات وحش منطقه سوتک دلالت بر وجود جانوران متعددي خواهد کرد که بدليل برخورداري از ارزش هاي زيباشناسي، بوم شناسي، اقتصادي و ... قابل توجه بوده و در اين ميان برخي از آنها حائز اهميت ويژه اي هستند. 
آشکار است که هدف اصلي از توجه به حيات وحش مبتني بر ارزش هاي اقتصادي نيست ولي اين ارزش ها در جاي خود حائز اهميت است. 
پستانداران منطقه سوتک شامل:1- بز وحشي (بز کوهي) 2-قوچ وميش .3- خرس قهوه اي 
4- خوک وحشي 5- روباه معمولي 
پرندگان منطقه سوتک : پرندگان شکاري از قبيل عقاب شاهي، عقاب طلايي، بالابان، سارگپه، قرقي و همچنين پرندگاني بومي از خانواده ماکيان از قبيل کبک ، کبک دري، بلدرچين، کلاغ، چکچک کوهي، کمر گلي، گنجشک کوهي، حشره خوار، دم جنبانک زرد پرکوهي، دربهار با نغمه سرايي، منظره زيبايي به طبيعت کوهستاني منطقه سوتک مي دهد. 
خزندگان منطقه سوتک :خزندگاني از قبيل مارVipera Ursini، افعي البرز، آفتاب پرست بوده که در منطقه فوق پراکنده بوده همه ساله با شروع فصل تابستان محيط بانان سخت کوش منطقه حفاظت شده با استقرار پست تابستاني سوت ازگونه هاي حيات وحش وهم چنين مراتع وپوشش گياهي منطقه حفاظت مي کنند. 
اين منطقه بواسطه برخورداري از تنوع ارزشمند بوم شناختي و گونه هاي غني گياهي و جانوري در نوع خود کم نظير است. 
اين منطقه با داشتن بيش از 30 سال سابقه حفاظتي، به جهت تنوع فون و فلور از جايگاه ويژه اي برخوردار است. 
تاکنون بيش از 182 گونه گياهي و 25 گونه پستاندار در آن شناسايي گرديده است. 
همچنين علاوه بر 2 شهر بزرگ تهران و کرج و روستاهاي اطراف، تعداد 29 روستا در داخل منطقه حفاظت شده واقع گرديده که ضريب آسيب پذيري منطقه را بالا برده و بازده مامورين حفاظتي را تقليل مي دهد 
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان کرج به خبرنگار ايرنا گفت: منطقه امن سوتک واقع در البرز جنوبي، بدليل دارا بودن ويژگي هاي خاص خود و قابليت هاي عمومي مي تواند اهدافي همچون 
نگهداري و حفاظت وسعت و تنوع ژنتيکي و وضعيت طبيعي جوامع زيستي در اکوسيستم هاي طبيعي، مديريت صحيح منابع طبيعي را به دنبال داشته باشد. 
حميدرضا لشگري افزود: اکنون که اغلب مناطق طبيعي در کشور مورد دستبرد بشر قرار گرفته و حالت بکر و دست نخورده خود را از دست داده اند، بايستي منطقه امن سوتک که آخرين محدوده ي امن در اين استان است به همان شکل واقعي خود حفظ شود و از ورود مردم غيربومي و گردشگران و هر گونه کاربري ديگر در آن جلوگيري کرد. 
وي اظهار داشت: براي حفظ اين منطقه امن بايستي از ورود دام؛هر گونه تردد غيرمجاز و خارج از محدوده؛ ورود کوهنوردان و گردشگران و عمليات راه سازي جلوگيري شود تا به عنوان آخرين نقطه امن باقي بماند. 

منبع : ايرنا

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • آبشار سوتک

    آبشار سوتک يکي از آبشارهاي مرتفع و ديدني است که در مسير کوهنوردي دربند و در راه مجتمع کوهستاني شيرپلا قرار دارد.

    0 دیدگاه 5185 بازدید


تگ ها