City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

ابنيه تاريخي، هويت بخش معماري شهري (1395/02/05)

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قم گفت: متوليان ساخت و ساز مي توانند طبق اصول ساختمان سازي و با نگرشي ويژه و هم افزايي در جهت هويت بخشي به سيماي شهري گام بردارند.
ابنيه تاريخي، هويت بخش معماري شهري

به گزارش بزنيم بيرون ، عيسي رضايي، با تاکيد بر ضرورت تدوين الگوي اسلامي ايراني در معماري شهري، افزود: در شرايط کنوني که کشور داعيه بنيان نهادن تمدني اسلامي را دارد بايد به معماري و شهرسازي متناسب با اين تمدن نيز توجه جدي شود.

 
وي درباره لزوم توجه به الگوهاي اسلامي ايراني در معماري و شهرسازي، گفت: در واقع برخي از مولفه هاي معماري اسلامي ايراني در خانه هاي تاريخي مي تواند الگوي خوبي براي معماري نوين باشد تا آرامش و آسايش را براي اهالي خانه فراهم سازد.
 
وي با اشاره به معماري‎هاي ارزشمند اسلامي و ايراني در خانه‎هاي تاريخي بر بازنگري بر معماري نوين تاکيد و عنوان کرد:با نگاهي دقيق به خانه هاي تاريخي موجود و آثار باستاني پي به ويژگي هايي مي بريم که بايد در معماري نوين مورد الگو برداري قرار گيرد.
 
تدوين الگوي اسلامي-ايراني؛ رهايي‌بخش شهر از بي‌هويتي
 
مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قم، با انتقاد از نبود هويت اسلامي-ايراني در معماري نوين شهري، گفت: تدوين چنين الگويي مي‌تواند شهر را از بي‌هويتي و چهره نازيبا نجات دهد.
 
رضايي بيان کرد: در معماري اسلامي ايراني، فضايي آکنده از سکون، معنويت، همگرايي، صميمت،فرهنگ نهفته است در حالي که در معماري نوين خلاء هايي در اين باره وجود دارد.
 
وي تصريح کرد: بايد با بازنگري بر معماري نوين که از شيوه ها و سبک هاي غربي پيروي مي کند و گاهي همخواني چنداني با فرهنگ اصيل ما ندارد آن آرامش واقعي را به معماري داخلي بازگرداند.
 
وي خاطرنشان کرد: تناسب و زيبايي داراي منطق و استدلال در هر بخش از سازه متناسب با نيازهاي دروني از ويژگي هاي معماري اسلامي ايراني است.
 
وي گفت: در اين باره مهندسان و متوليان ساخت و ساز مي توانند طبق اصول ساختمان سازي و با نگرشي بر ويژگي هاي منحصر به فرد خانه هاي تاريخي، معماري اسلامي و ايراني را احياء نمايند.
 
مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تاکيد کرد: اين خانه‏ هاي تاريخي که بايد در حفظ و حراست آن تلاش کرد نشان از معماري ايراني اسلامي است که بايد براي همه نسل‎ها حفظ شود و به عنوان ثروت ملي مورد حراست قرار بگيرد.
 
وي عنوان کرد: شايد بسياري از افراد که داراي خانه هاي تاريخي و بافت قديمي هستند ارزش و بهاي اين خانه ها را ندانند قطعا زماني خواهد رسيد که فرزندان ما وقتي اين خانه ها را ببينند به عظمت فرهنگ عظيم اسلامي و ايراني در گذشته پي خواهند برد و آرامش واقعي را از در و ديوارهاي اين بناهاي تاريخي احساس مي کنند.
 
وي گفت: معماري جديد به سمت تجدد و سبک هاي نويني رفته که روح را شاداب نمي کند و آرامش را تامين نمي سازد.
 
ثبت 15خانه تاريخي در قم
 
مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قم، در خصوص خانه هاي تاريخي در قم نيز عنوان کرد: تاکنون 15 خانه تاريخي در قم به ثبت رسيده است که تعدادي از آن داراي مالک شخصي است.
 
رضايي عنوان کرد: ثبت خانه‎هاي تاريخي يک سري محدوديت براي مالکين ايجاد مي کند از اين رو مالکين گاهي رغبتي به ثبت ندارند اما با اين وجود سازمان ميراث فرهنگي مي تواند نسبت به جلوگيري از تخريب اين خانه ها اقدامات قانوني انجام دهد.
 
وي افزود:خانه توکلي، خانه روحاني و خانه شاکري داراي مالک شخصي هستند و به ثبت رسيدند و برخي از خانه‎هاي تاريخي همچون خانه ملاصدرا و يزدان پناه و خانه يزدان پناه توسط سازمان خريداري شده و به ثبت شده است.

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها