City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

کدام مسير ها براي دوچرخه سواري کوهستاني مناسب است؟ (1395/02/22)

ورزش مفرح و نشاط برانگيز دوچرخه سواري از ديرباز در کشورمان متداول بوده است. اما در طي دهه اخير با ورود نوعي به خصوص از دوچرخه به نام دوچرخه هاي کوهستان که از اندازه هاي مناسب تري براي حتي کوهستاني سنگلاخ برخوردا است، توجه به ورزش دوچرخه سواري کوهستاني از روند رو به رشد برخوردار شده است.
کدام مسير ها براي دوچرخه سواري کوهستاني مناسب است؟

به گزارش بزنيم بيرون ،  استفاده از دوچرخه کوهستان در مقايسه آن با ورزش کوهنوردي از لحاظ ميزن فعاليت بدني چندان تفاوت محسوسي را دارا نيست. اما به دليل سرعت در طي انجام يک برنام مي توان امکان ديدار ا مناطق بيشتر و مختلف را به دوست داران طبيعت مي دهد. البته اين موسيله در هر مسيري قابل استفاده نيست و صعود به ارتفاعات خاص طبيعي از قبيل مواجهه با صخره و ديواره و عبور از مناطقي که داراي مشکلات هستند با دوچرخه کوهستان عملي نمي باشد اگر چه برخي از علاقمندان به اين ورزش با مهرات هاي خود از غير ممکن ها نيز ممکن ساخته اند.

در اينجا به لحاظ روند رو به رشد استفاده از دوچرخه هاي کوهستان به ذکر مسيرهايي خواهيم پرداخت که عموم دوستداران طبيعت بتوانند در طي آن ساعات و روزهايي را به رکاب زدن پرداخته  واز طبيعت بکر و زيباي مناطق مختلف البرز استفاده کافي را ببرند.
 
دره جاجرود
جاده آسفالته جاجرود حد فاصل پادگان لشرک، در شمال سد لتيان تا گردنه ديزين در شمال آبادي دربند سر به طول تقريبي 40 کيلومتر مسيري مناسب براي رکاب زدن هاي عادي و نسبتاً سنگين است. در ادامه اين مسير فرود از گردنه ديزين تا آبادي ولايت رود و گچسر خود با ديدارهاي زيادي از ارتفاعات منطقه البرز مرکزي توأم مي باشد. فاصله گردنه ديزين تا گچسر تقريباً 18 کيلومتر ميباشد.
دشت لار
مسير از جاده خاکي و پرشيب دهکده گرمابدر در فاصله 15 کيلومتري جاده آسفالته فشم به سمت شرق آغاز مي شود و تا گردنه خاتون بارگاه به طول تقريبي 7کيلومتر ادامه مي يابد. پس از آن با فرود در جاده خاکي به دره لار به طول 5کيلومتر مي توانيم تمامي دشت لار با عبور از رودخانه به سمت چپ يک مسير خاکي و دشت تا درياچه سد ادامه دهيم. تاسيسات سد لار در کوهپايه قله دماوند و سپس بخش پلور در جاده آسفالته را طي کنيم (طول اين مسير از ابتداي دشت لار تا پلور قريباً40 کيلومتر است ).
شمشک –لالون
طي مسير پراُفت و خيز حد فاصل آبادي شمشک تا لالون در يک برنامه چند ساعته با ديداري از سرکچال و قله صخره اي روته توأم است. اين جاده خاکي به طول تقريبي 15کيلومتر شمشک پايين را به لالون متصل مي سازد.
دور قله دماوند
از جمله يکي از زيباترين، سنگين ترين،مناسب ترين و ديدني ترين مسيرها براي دوچرخه هاي کوهستان بايد از مسير دور دماوند نم برد. اين مسير را مي توان با طي جاده هراز تا محلي به نم کهرود با وسيله نقليه و سپس بارکاب زدن آغاز کرد. در محلي به نام کهرود از جاده خاکي 26کيلومتري پرشيب ميان ده بالا مي رويم. پس از رسيدن به آبادي، جاده خاکي پر فراز و نشيب و سنگلاخ چمن بن را در شمال قله سرافراز دماوند،به طول تقريبي 10کيلومتر پشت سر نهاده،از اين نقطه با عبور از سربالايي پرشيب گردنه سرداغ به ارتفاعات 3500 متر برفراز دشت مرتفع چمن بن قرار مي گيريم. در نقاطي از اين مسير مجبور خواهيم بود دوچرخه را با دست حمل کنيم. از گردنه سرداغ مستقيم به داخل چمن بن سرازير شده، وارد جاده خاکي مرتفعي مي گرديم که در واقع راه مالرو عشايري است. اين مسير از شمال غرب دماوند تا چول دره،محلي که جاده خاکي پناهگاه سيمرغ در غرب دماوند به تازگي آنجا کشيده شده است ادامه مي يابد. از طريق جاده پناهگاه سيمرغ، پس از پشت سرگذاردن مسيري به طول تقريبي 35 کيلومتر، به جاده آسفالته رينه مي رسيم و سپس با ادامه آن در جاده شوسه به طول تقريبي 25کيلومتر،به ده گزنک و مجدداً به داخل جاده هراز باز مي گرديم، بدين ترتيب توانسته ايم جناح هاي شمالي، شمال غربي، غربي، جنوبي و جنوب شرقي قله دماوند را دور بزنيم.
آهار – شهرستانک
مسير از جاده خاکي آبادي آهار در دامنه جنوبي کوه قلعه دختر آغاز مي شود و تا گردنه آهار بشم به طول تقريبي 8کيلومتر ادامه مي يابد. سپس مسير در سرپاييني تا شهرستانک و بعد از آن چشمه گلکيله در جنوب آبادي بزرگ شهرستانک دنبال مي شود.
ديداري از اين سرچشمه کرده و مجددادر جاده خاکي به داخل شهرستانک تا دوآب به طول تقريبي 18کيلومتر ادامه مسير مي دهيم.
کمرد
مسير ما در جاده خاکي حد فاصل بشخ رودهن تا آبادي کوچک کمرد قرار دارد و به صورت قوسي کامل در نزديکي جاده هراز (دماوند )از آبادي هاي زيبايي عبور مي کند. از رودهن تا آردينه در جاده آسفالته و سپس در يک جاده خاکي مسير خود را تا دهکده ايراء ادامه مي دهيم. آنگاه از طريق همين جاده تا گردنه ايراء و باغک به طول تقريبي 17کيلومتر به سمت غرب در جاده علايين قرار مي گيريم. اين جاده خاکي به طول تقريبي 20کيلومتر پس از صعود به گردنه بورزند عليا به روستاهاي بورزند سفلي مي رسد و در ادامه تا نزديکي کمرد ادامه مي ياد. سپس راه را در ميا تپه ماهورها تا آبادي کمرد رکاب مي زنيم.
فيروزکوه
رکاب زدن در مسري که جاده فيروزکوه در شرق ر به جاده هراز در غرب پيوند مي دهد از ويژگي هاي خاصي برخوردار است، زيرا اين مسير در واقع از سراسر دامنه هاي شمالي خط الرأس عظيم دوبرار به طول تقريبي 75کيلومتر مي گذرد. ابتداي مسير ما دهکده نمرود در جاده فيروزکوه با عبور از آبادي هاي سله بن، علي آباد، آندريه، آسور، بهان، نجفدر، وزنا و گردنه مرتفع 3000 متري زمان به داخل دره لاسم رکاب مي زنيم و از طريق روستاي زيار به جاده هراز مي رسيم.
رودخانه دليچاي
اين مسير نيز همچون مسير پيشن شامل رکاب زدن در حد فاصل دو جاده فيروزکوه و هراز است. منتهي اين بار مسير ما در دامنه هاي جنوبي خط الرأس دوبرار و دامنه هاي شمالي زرين کوه قرار گرفته است. از جمله زيباترين نقاط ديدني اين مسير بايد از درياچه تار نام برد. مسير در مرکز از ارتفاع 3000 متر برخوردار بوده، از پاسگاه دلي چاي در جاده فيروزکوه آغاز و پس ز پشت سر نهادن آبادي هاي يَهَر، ليپشت، مومج، دهنارد  هوير به درياچه مي رسد. سپس از طريق جاده خاکي معدن به ابادي چنار دماوند و شهر دماوند مي رسد.
ورارو
از بخش پلور در جاده هراز با رسيدن به تاسيسات کمپ سد لار و دور زدن درياچه در دش هاي لار وارد جاده خاکي پر افت و خيزي مي شويم که در امتداد دره رودخانه آب سفيد و قله نمک کوه سر قراردارد. از جناح غربي آن دور زده، ارتفاع مي گيرد و از فراز گردنه 3000 متري شمالي آن به داخل دشت ورارو سرازير مي شويم. اين مسير به طول تقريبي 35کيلومتر تا ورارو ادامه مي يابد. پس از رسيدن به اين دشت با عبور از رودخانه و رسيدن به جاده غرب در منطقه دماوند چال چال مي توان مجدداً به پلور بازگشت.
کندرُ
جاده خاکي پرشيب کندر منشعب از جاده کرج- چالوس به طول 14کيلومتر ما را به اين دهکده بزرگ و مصفا مي راسند. با ادامه رکاب زدن به سوي گردنه جيون در يک جاده خاکي ماشين رو مرتفع به اين نقطه رسيده، سپس از طريق امتداد جاده به ده بزرگ ورديج وارد مي شويم. طول اين مسير از کندر تقريباً 12کيلومتر مي باشد.
امام زاده داوود
راه سنتي و قديمي امامزاده داود، همان مسيري که ساليان طولاني زائرين امامزاده از فرحزاد تا گردنه کتل خاکي طي مي کردند، را مي توان هم اکنون با دوچرخه کوهستان به راحتي پيمود.
اين مسير در ادامه با طي کردن مسيري پرشيب و در جاده خاکي از امامزاده داود تا گردنه شاه نشين کشيده شده است. اين راه را رکاب مي زنيم و با عبور از اُشترگردن به ايستگاه 7 تله کابين توچال رسيده، با هماهنگي قبلي با مسئولان تله کابين مي توانيم از طريق جاده آن ت ولنجک پايين بيايم. طول تقريبي اين مسير 35 الي 40 کيلومتر است.
طالقان
از اين مسير مي توان با رکاب زدن سراسر طول طالقان را طي کرد از آبادي کهنه ده در جاده کرج- چالوس آغاز و با عبور از گردنه عسلک در ارتفاع 3100 متري به داخل دره طالقان سرازير و سپس با عبور از آبادي هاي گرآب و گته ده به جوستان و شهرک و سپس از طريق جاده آسفالته شهرک به گردنه ابراهيم آباد و جاده کرج – قزوين بازگشت.
بلده
جاده بزرگ عرضي بلده به طول تقريبي 13 کيلومتر است که دو جاده هراز و چالوس را به يکديگر مرتبط مي سازد. اين جاده از سراسر نواحي شمالي البرز مرکزي عبور مي کند.
نيمي از جاده هم اکنون آسفالته است و مابقي در محلي عبور از دو گردنه ترکه بشم و لابشم مقداري خاکي است. اين مسير براي اجراي يک برنامه دوچرخه سواري کوهستان مسيري مناسب و بسيار عالي و خوش منظره به حساب مي آيد. قلل کوه گرگ، ناظر، سينه زا، رستم چال، آزاد کوه و وروشت از جمله ديدني هاي دره بلده مي باشند.
کلوان
دوچرخه سواري در مسير جاده 10 کيلومتري کلوان و دور زدن ارتفاعات پل خواب و بازگشت از مسير آبادي هاي ليلستان و ورزن به پل خواب از جمله مسيرهاي کوتاه يک روزه براي دوچرخه سواري کوهستان به حساب مي آيد. کل اين مسير در جاده خاکي طي مي گردد.
قله سي چال
ارتفاع 3750 متري سي چال در جنوب پيست اسکي ديزين از جمله مکان هايي است که بواسطه کشيده شدن جاده خاکي تا قله آن براي رکاب زدن با دوچرخه و بدون حمل آن از مبدأ تا مقصد مناسب است. اين مسير 8کيلومتري را از گچسر به ديزين و شمشک، در بند سربه گردنه ديزين مي توان پيمود.
نِشِل
راه کوهستاني، خاکي و طولاني آبادي ييلاق نشين نِشِل  در جاده هراز در محلي به نام بايجان از جاده اصلي جدا مي گردد و پس از فراز و نشيب هاي متعدد عبور از دره ها و کوهپايه ها به عمق دره آن سرازير شده به ييلاق نشين نِشِل وارد مي شود.
سمنان –ساري
عبور از قلب منطقه کوهستاني البرز شرقي از طريق جاده خاکي بزرگي که منطقه کويري سمنان را به مناطق جنگلي ساري متصل مي سازد يکي از زيباترين و بکرترين مسيرهاي دوچرخه کوهستان به شمر مي آيد. طول تقريبي اين مسير 208 کيلومتري است و از بخش هاي مهم مهدي شهر، شهميرزاد، فولاد محله، کياسر، مياندره و امري مي گذرد.
شاهرود – گرگان
شهرستان شاهرود يکي از بزرگترين شهرهاي استان سمنان در جنوب قله 4000 متري شاهوار قرار دارد. از طريق جاده شوسه مرتفعي در بخش مُجِن در شمال شهر مي توان به گردنه چهار باغ و از اين نقطه برفراز جنگل هاي گرگان به نقطه اي به نام علي آباد و از آنجا به گرگان رسيد. منطقه اي که اين مسير 150کيلومتري از آن مي گذرد يکي از زيباترين مناطق کوهستاني و جنگلي در البرز شرقي به حساب مي آيد. لازم به ذکر است که در فصول مختلف سال، به غير از فصل زمستان، اين مسير و راه هاي مجاور آن از جمله بهترين مسيرهاي راه پيمايي و کوهنوردي براي صعود به قلل شاهکوه و شاهوار به حساب مي آيند.
کجور
از جمله يکي از طولاني ترين مسيرهاي دوچرخه سواري کوهستان بايد از جاده پل دوآب در 25 کيلومتري چالوس نام برد. اين مسير در جاده شوسه در کنر رودخانه گرم دره ب عبور از آبادي هاي هندي سن، استانکرود، پيل و عبور از گردنه چناربن به بخش بسيار زيبا و جنگلي کجور رسيده  و سپس در ادامه اين راه با عبور از گردنه کوه پر و آبادي آن به روستاي گلندرود و علمده مي رسيم. سراسر محيط هايي را که پوشيده از جنگل و داراي مناظر بسيار زيباست. طول تقريبي اين مسافت 70 تا 80 کيلومتر مي باشد.
کلاردشت
رکاب زدن در مسيري سراسر جنگلي حد فاصل مرزن آبان تا گردنه مشهور کلاردشت مشرف به منطقه تخت سليمان و علم کوه و سپس از اين نقطه فرود تا حسن کيف مرکز کلاردشت و ادامه آن در مسير شوسه جنگل هاي عباس آباد به سوي اين شهرستان در حاشيه درياي خزر را مي توان يکي ديگر از مسيرهاي مناسب براي دوچرخه هاي کوهستان محسوب داشت.

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها