City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های # آبشار کنده گاو نهبندان (آبشار گنده آب)

  •  آبشار کنده گاو نهبندان (آبشار گنده آب)
  •  آبشار کنده گاو نهبندان (آبشار گنده آب)


آبشار گنده گاو که با اسم آبشار گنده آب هم شناخته مي شود، در منطقه چاهدراز و در حوالي 75 کيلومتري نهبندان  قرار گرفته و يکي از جاذبه هاي طبيعي زيباي استان خراسان جنوبي محسوب مي شود.