City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های # شهر سوخته سيستان و بلوچستان

 • شهر سوخته سيستان و بلوچستان
 • شهر سوخته سيستان و بلوچستان
 • شهر سوخته سيستان و بلوچستان
 • شهر سوخته سيستان و بلوچستان
 • شهر سوخته سيستان و بلوچستان
 • شهر سوخته سيستان و بلوچستان
 • شهر سوخته سيستان و بلوچستان
 • شهر سوخته سيستان و بلوچستان
 • شهر سوخته سيستان و بلوچستان


شهر سوخته يکي از جاذبه هاي تاريخي جهاني ايران است که در ۵۶ کيلومتري زابل و در حاشيه جاده زابل-زاهدان قرار دارد و در فهرست ميراث جهاني يونسکو به ثبت رسيده است. شهر سوخته در واقع نام بقاياي دولت شهري باستاني در ايران به شمار مي رود که در ۳۲۰۰ سال قبل از ميلاد پايه گذاري شده است.