City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های # قصه ها

  •  قصه ها
  •  قصه ها


 قصه ها به کارگرداني رخشان بني اعتماد و بازي تعدادي از ستاره هاي سينماي ايران اکران عمومي خود را در سينماهاي سراسر کشور آغاز کرده است.