City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #آب انبار علي آباد

  • آب انبار علي آباد
  • آب انبار علي آباد


اين آب انبار مربوط به دوران قاجاريه است و در کنار يخچال علي آباد قرار دارد . نيز مساحت اين آب‌انبار ۶ متر در ۲۰ متره و سقف هلالي شکل آن ۵ متر بلندي دارد و همچنين يک رديف پله از اتاق کنار آب انبار تا کف آب انبار ادامه دارد.