City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #آرامگاه شيخ صفي‌ الدين اردبيلي

 • آرامگاه شيخ صفي‌ الدين اردبيلي
 • آرامگاه شيخ صفي‌ الدين اردبيلي
 • آرامگاه شيخ صفي‌ الدين اردبيلي
 • آرامگاه شيخ صفي‌ الدين اردبيلي
 • آرامگاه شيخ صفي‌ الدين اردبيلي
 • آرامگاه شيخ صفي‌ الدين اردبيلي
 • آرامگاه شيخ صفي‌ الدين اردبيلي
 • آرامگاه شيخ صفي‌ الدين اردبيلي
 • آرامگاه شيخ صفي‌ الدين اردبيلي
 • آرامگاه شيخ صفي‌ الدين اردبيلي
 • آرامگاه شيخ صفي‌ الدين اردبيلي
 • آرامگاه شيخ صفي‌ الدين اردبيلي
 • آرامگاه شيخ صفي‌ الدين اردبيلي
 • آرامگاه شيخ صفي‌ الدين اردبيلي
 • آرامگاه شيخ صفي‌ الدين اردبيلي
 • آرامگاه شيخ صفي‌ الدين اردبيلي
 • آرامگاه شيخ صفي‌ الدين اردبيلي


آرامگاه شيخ صفي‌الدين اردبيلي يکي از مکان‌هاي تاريخي و باستاني شهر اردبيل و از جمله ميراث هاي ماندگار جهاني ايران است. در اين محوطه علاوه بر مقبره شيخ صفي‌الدين اردبيلي، مقبره‌هاي شاه اسماعيل اول (نخستين پادشاه صفويه) و همسر شاه اسماعيل (مادر شاه طهماسب) و نيز برخي از مشايخ و صاحب‌منصبان دوران صفوي و نيز کشه‌شدگان جنگ چالدران، قرار دارد.


اطلاعات تماس

 • آدرس : اردبیل - خیابان آیت الله طالقانی - خیابان شیخ صفی الدین اردبیلی

تگ ها