City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #اسکيت مجموعه ورزشي پناهي

  • اسکيت مجموعه ورزشي پناهي
  • اسکيت مجموعه ورزشي پناهي
  • اسکيت مجموعه ورزشي پناهي
  • اسکيت مجموعه ورزشي پناهي


مجموعه ورزشي شهيد پناهي داراي استخر و سالنهاي ورزشي مختلفي براي رشته هاي ورزشي است. يکي از امکانات اين مجموعه ورزشي زمين اسکيت است که علاقه مندان به اين رشته ورزشي در محدوده جنوب شرقي تهران مي توانند از آن استفاده کنند. 


اطلاعات تماس

  • تلفن تماس : 33131122
  • قیمت : اقتصادی
  • آدرس : تهران - میدان خراسان - خیابان پارک - خیابان شهید احمد کاظمی

تگ ها

اسکيت مجموعه ورزشي پناهي ميدان خراسان تهران اسکيت مجموعه ورزشي پناهي اسکيت ميدان خراسان اسکيت تهران مجموعه ورزشي پناهي اسکيت اسکيت ميدان خراسان مجموعه ورزشي پناهي تهران ميدان خراسان اسکيت ميدان خراسان مجموعه ورزشي پناهي ميدان خراسان تهران تهران اسکيت تهران مجموعه ورزشي پناهي تهران ميدان خراسان اسکيت مجموعه ورزشي پناهي ميدان خراسان اسکيت مجموعه ورزشي پناهي تهران اسکيت ميدان خراسان مجموعه ورزشي پناهي اسکيت ميدان خراسان تهران اسکيت تهران مجموعه ورزشي پناهي اسکيت تهران ميدان خراسان مجموعه ورزشي پناهي اسکيت ميدان خراسان مجموعه ورزشي پناهي اسکيت تهران مجموعه ورزشي پناهي ميدان خراسان تهران مجموعه ورزشي پناهي ميدان خراسان اسکيت مجموعه ورزشي پناهي تهران اسکيت مجموعه ورزشي پناهي تهران ميدان خراسان ميدان خراسان اسکيت مجموعه ورزشي پناهي ميدان خراسان اسکيت تهران ميدان خراسان مجموعه ورزشي پناهي اسکيت ميدان خراسان مجموعه ورزشي پناهي تهران ميدان خراسان تهران اسکيت ميدان خراسان تهران مجموعه ورزشي پناهي تهران اسکيت مجموعه ورزشي پناهي تهران اسکيت ميدان خراسان تهران مجموعه ورزشي پناهي اسکيت تهران مجموعه ورزشي پناهي ميدان خراسان تهران ميدان خراسان اسکيت تهران ميدان خراسان مجموعه ورزشي پناهي اسکيت مجموعه ورزشي پناهي ميدان خراسان تهران اسکيت ميدان خراسان تهران مجموعه ورزشي پناهي اسکيت تهران مجموعه ورزشي پناهي ميدان خراسان اسکيت ميدان خراسان مجموعه ورزشي پناهي تهران اسکيت ميدان خراسان تهران مجموعه ورزشي پناهي اسکيت مجموعه ورزشي پناهي تهران ميدان خراسان مجموعه ورزشي پناهي اسکيت ميدان خراسان تهران مجموعه ورزشي پناهي اسکيت تهران ميدان خراسان مجموعه ورزشي پناهي ميدان خراسان تهران اسکيت مجموعه ورزشي پناهي ميدان خراسان اسکيت تهران