City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #باغ موزه دفاع مقدس

 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • باغ موزه دفاع مقدس


 موزه دفاع مقدس و ترويج فرهنگ مـقاومت به عـنوان محلي براي ارائه بخش اندکي از حماسه ملت غيور ايران در دوران انقلاب و دفاع مقدس در کنار مجموعه هاي بزرگ فرهنگي شهر نظير باغ کتاب تهران، کتاب خانه ملي ، فرهنگستان هاي جمهوري اسلامي ، باغ هنر، تهران سراي قرآن و مصلاي بزرگ تهران به عنوان قطب فرهنگي شهر تهران قرار گرفته است .


اطلاعات تماس

 • تلفن تماس : 88657026-30
 • قیمت : اقتصادی
 • آدرس : میدان ونک - بزرگراه شهید حقانی - انتهای خیابان سرو - روبروی پارک طالقانی - موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت

تگ ها