City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #تو همه، ما هيچ

  • تو همه، ما هيچ
  • تو همه، ما هيچ
  • تو همه، ما هيچ
  • تو همه، ما هيچ
  • تو همه، ما هيچ
  • تو همه، ما هيچ


آلبوم تازۀ داود آزاد با نام «تو همه ما هيچ» که به نوازندۀ فقيد ني، استاد حسن کسايي تقديم شده، از سوي انتشارات ايران گام منتشر شد. خوانندگي و تنظيم اين اثر کار آزاد و آهنگسازي آن را با همکاري امير جاهد انجام داده است. اشعار به کار رفته در قطعات اين مجموعه از سروده‌هاي مولانا، حافظ، داود آزاد، دکتر مسعود مظلوم و امير جاهد انتخاب شده و حسن ناهيد (ني)، هادي منتظري (کمانچه)، داود آزاد (تار، تارباس، عود، سه تار و دف) ، آرش يزداني، مهرداد اعرابي ( سنتور) به عنوان نوازندگان اين مجموعه به هنرنمايي پرداخته اند.