City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #خانه موزه تهران

 • خانه موزه تهران
 • خانه موزه تهران
 • خانه موزه تهران
 • خانه موزه تهران
 • خانه موزه تهران
 • خانه موزه تهران
 • خانه موزه تهران
 • خانه موزه تهران
 • خانه موزه تهران
 • خانه موزه تهران
 • خانه موزه تهران


خانه موزه تهران يکي از موزه هاي کوچک و ديدني محدوده مرکزي شهر است که در عمارت سراي کاظمي واقع شده است. اين عمارت يکي از بناهاي تاريخي طهران قديم است در طول سال هاي گذشته مورد مرمت و بازسازي قرار گرفته است.


اطلاعات تماس

 • قیمت : رایگان
 • آدرس : تهران - خیابان 15خرداد - کوچه امام زاده یحیی - کوچه ابوالقاسم - پلاک 46

تگ ها

خانه موزه تهران عمارت سراي کاظمي خانه موزه تهران خانه موزه عمارت خانه موزه سراي کاظمي تهران خانه موزه خانه موزه عمارت تهران سراي کاظمي عمارت خانه موزه عمارت تهران عمارت سراي کاظمي سراي کاظمي خانه موزه سراي کاظمي تهران سراي کاظمي عمارت خانه موزه تهران عمارت خانه موزه تهران سراي کاظمي خانه موزه عمارت تهران خانه موزه عمارت سراي کاظمي خانه موزه سراي کاظمي تهران خانه موزه سراي کاظمي عمارت تهران خانه موزه عمارت تهران خانه موزه سراي کاظمي تهران عمارت سراي کاظمي تهران عمارت خانه موزه تهران سراي کاظمي خانه موزه تهران سراي کاظمي عمارت عمارت خانه موزه تهران عمارت خانه موزه سراي کاظمي عمارت تهران خانه موزه عمارت تهران سراي کاظمي عمارت سراي کاظمي خانه موزه عمارت سراي کاظمي تهران سراي کاظمي خانه موزه تهران سراي کاظمي خانه موزه عمارت سراي کاظمي تهران خانه موزه سراي کاظمي تهران عمارت سراي کاظمي عمارت خانه موزه سراي کاظمي عمارت تهران خانه موزه تهران عمارت سراي کاظمي خانه موزه عمارت سراي کاظمي تهران خانه موزه سراي کاظمي تهران عمارت خانه موزه عمارت تهران سراي کاظمي خانه موزه عمارت سراي کاظمي تهران خانه موزه تهران سراي کاظمي عمارت تهران خانه موزه عمارت سراي کاظمي تهران خانه موزه سراي کاظمي عمارت تهران عمارت سراي کاظمي خانه موزه تهران عمارت خانه موزه سراي کاظمي