City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #درياچه شورابيل

 • درياچه شورابيل
 • درياچه شورابيل
 • درياچه شورابيل
 • درياچه شورابيل
 • درياچه شورابيل
 • درياچه شورابيل
 • درياچه شورابيل
 • درياچه شورابيل
 • درياچه شورابيل
 • درياچه شورابيل
 • درياچه شورابيل
 • درياچه شورابيل
 • درياچه شورابيل
 • درياچه شورابيل
 • درياچه شورابيل
 • درياچه شورابيل
 • درياچه شورابيل
 • درياچه شورابيل
 • درياچه شورابيل
 • درياچه شورابيل


 درياچه زيباي شورابيل يکي از زيباترين و ديدني ترين درياچه هاي ايران است که در 2 کيلومتري جنوب شرقي اردبيل به طرف خلخال قرار گرفته است. شورابيل تنها درياچه طبيعي داخل شهري در ايران است.


اطلاعات تماس

 • آدرس : اردبیل- خیابان دانشگاه مسیر دانشگاه محقق اردبیلی ،دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه پیام نور

تگ ها