City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #راسته برنج فروشان خيابان پامنار

  • راسته برنج فروشان خيابان پامنار
  • راسته برنج فروشان خيابان پامنار
  • راسته برنج فروشان خيابان پامنار
  • راسته برنج فروشان خيابان پامنار
  • راسته برنج فروشان خيابان پامنار


براي پيدا کردن انواع برنج در تهران بايد به خيابان پامنار سر زد. خياباني قديمي با مسجد معروفش که حالا بورس برنج ايران به شمار مي رود.


اطلاعات تماس

  • قیمت : اقتصادی
  • آدرس : تهران- خیابان پامنار

تگ ها