City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #راپ سوئينگ

 • راپ سوئينگ
 • راپ سوئينگ
 • راپ سوئينگ
 • راپ سوئينگ
 • راپ سوئينگ
 • راپ سوئينگ
 • راپ سوئينگ
 • راپ سوئينگ
 • راپ سوئينگ
 • راپ سوئينگ
 • راپ سوئينگ
 • راپ سوئينگ


اگر دلتان هوس يک ورزش ماجراجويانه در ميان دره هاي اطراف استان تهران را کرده است، پرش از ارتفاع به وسيله طناب مي تواند گزينه خوبي پيش روي شما باشد.  در راپ سوئينگ چند رشته طناب اصلي به قسمت مرتفع کوه‌هاي دو طرف دره وصل شده است و شما از ارتفاع 100 متري مثل آونگ روي اين طناب معلق خواهيد بود.


اطلاعات تماس

 • تلفن تماس : 66741390
 • قیمت : بالا
 • آدرس : رودبار قصران، جاده شمشک، بعد از شهر میگون، دره هملون، بالاتر از مدرسه یخ نوردی میگون

تگ ها

راپ سوئينگ حميد درجاتي پرش از طناب لالان راپ سوئينگ حميد درجاتي راپ سوئينگ پرش از طناب راپ سوئينگ لالان حميد درجاتي راپ سوئينگ راپ سوئينگ پرش از طناب حميد درجاتي لالان پرش از طناب راپ سوئينگ پرش از طناب حميد درجاتي پرش از طناب لالان لالان راپ سوئينگ لالان حميد درجاتي لالان پرش از طناب راپ سوئينگ حميد درجاتي پرش از طناب راپ سوئينگ حميد درجاتي لالان راپ سوئينگ پرش از طناب حميد درجاتي راپ سوئينگ پرش از طناب لالان راپ سوئينگ لالان حميد درجاتي راپ سوئينگ لالان پرش از طناب حميد درجاتي راپ سوئينگ پرش از طناب حميد درجاتي راپ سوئينگ لالان حميد درجاتي پرش از طناب لالان حميد درجاتي پرش از طناب راپ سوئينگ حميد درجاتي لالان راپ سوئينگ حميد درجاتي لالان پرش از طناب پرش از طناب راپ سوئينگ حميد درجاتي پرش از طناب راپ سوئينگ لالان پرش از طناب حميد درجاتي راپ سوئينگ پرش از طناب حميد درجاتي لالان پرش از طناب لالان راپ سوئينگ پرش از طناب لالان حميد درجاتي لالان راپ سوئينگ حميد درجاتي لالان راپ سوئينگ پرش از طناب لالان حميد درجاتي راپ سوئينگ لالان حميد درجاتي پرش از طناب لالان پرش از طناب راپ سوئينگ لالان پرش از طناب حميد درجاتي راپ سوئينگ حميد درجاتي پرش از طناب لالان راپ سوئينگ پرش از طناب لالان حميد درجاتي راپ سوئينگ لالان حميد درجاتي پرش از طناب راپ سوئينگ پرش از طناب حميد درجاتي لالان راپ سوئينگ پرش از طناب لالان حميد درجاتي راپ سوئينگ حميد درجاتي لالان پرش از طناب حميد درجاتي راپ سوئينگ پرش از طناب لالان حميد درجاتي راپ سوئينگ لالان پرش از طناب حميد درجاتي پرش از طناب لالان راپ سوئينگ حميد درجاتي پرش از طناب راپ سوئينگ لالان