City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #زمين فوتبال مجموعه ورزشي دانشگاه شهيد رجايي

  • زمين فوتبال مجموعه ورزشي دانشگاه شهيد رجايي
  • زمين فوتبال مجموعه ورزشي دانشگاه شهيد رجايي
  • زمين فوتبال مجموعه ورزشي دانشگاه شهيد رجايي
  • زمين فوتبال مجموعه ورزشي دانشگاه شهيد رجايي
  • زمين فوتبال مجموعه ورزشي دانشگاه شهيد رجايي


زمين فوتبال مجموعه ورزشي دانشگاه شهيد رجايي در منطقه لويزان تهران قرار دارد.


اطلاعات تماس

  • تلفن تماس : 22970055 , 88603096
  • قیمت : بالا
  • آدرس : تهران، لویزان، خیابان شهید شعبانلو، مجموعه ورزشی دانشگاه شهید رجایی

تگ ها