City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #سالن بسکتبال شهداي طرشت

  • سالن بسکتبال شهداي طرشت
  • سالن بسکتبال شهداي طرشت
  • سالن بسکتبال شهداي طرشت


سالن چند منظوره شهداي طرشت يکي از سالن هاي ورزشي تحت پوشش شهرداري تهران است که براي ورزش بسکتبال بهينه سازي شده و از امکانات و لوازم مورد نياز براي اين ورزش مفرح برخوردار است.


اطلاعات تماس

  • تلفن تماس : 1 الی 66045090
  • قیمت : متوسط
  • آدرس : خیابان آزادی، بلوار شهید اکبری، بعد از پارک طرشت

تگ ها

سالن چند منظوره مجموعه ورزشي شهداي طرشت بسکتبال سالن چند منظوره مجموعه ورزشي سالن چند منظوره شهداي طرشت سالن چند منظوره بسکتبال مجموعه ورزشي سالن چند منظوره سالن چند منظوره شهداي طرشت مجموعه ورزشي بسکتبال شهداي طرشت سالن چند منظوره شهداي طرشت مجموعه ورزشي شهداي طرشت بسکتبال بسکتبال سالن چند منظوره بسکتبال مجموعه ورزشي بسکتبال شهداي طرشت سالن چند منظوره مجموعه ورزشي شهداي طرشت سالن چند منظوره مجموعه ورزشي بسکتبال سالن چند منظوره شهداي طرشت مجموعه ورزشي سالن چند منظوره شهداي طرشت بسکتبال سالن چند منظوره بسکتبال مجموعه ورزشي سالن چند منظوره بسکتبال شهداي طرشت مجموعه ورزشي سالن چند منظوره شهداي طرشت مجموعه ورزشي سالن چند منظوره بسکتبال مجموعه ورزشي شهداي طرشت بسکتبال مجموعه ورزشي شهداي طرشت سالن چند منظوره مجموعه ورزشي بسکتبال سالن چند منظوره مجموعه ورزشي بسکتبال شهداي طرشت شهداي طرشت سالن چند منظوره مجموعه ورزشي شهداي طرشت سالن چند منظوره بسکتبال شهداي طرشت مجموعه ورزشي سالن چند منظوره شهداي طرشت مجموعه ورزشي بسکتبال شهداي طرشت بسکتبال سالن چند منظوره شهداي طرشت بسکتبال مجموعه ورزشي بسکتبال سالن چند منظوره مجموعه ورزشي بسکتبال سالن چند منظوره شهداي طرشت بسکتبال مجموعه ورزشي سالن چند منظوره بسکتبال مجموعه ورزشي شهداي طرشت بسکتبال شهداي طرشت سالن چند منظوره بسکتبال شهداي طرشت مجموعه ورزشي سالن چند منظوره مجموعه ورزشي شهداي طرشت بسکتبال سالن چند منظوره شهداي طرشت بسکتبال مجموعه ورزشي سالن چند منظوره بسکتبال مجموعه ورزشي شهداي طرشت سالن چند منظوره شهداي طرشت مجموعه ورزشي بسکتبال سالن چند منظوره شهداي طرشت بسکتبال مجموعه ورزشي سالن چند منظوره مجموعه ورزشي بسکتبال شهداي طرشت مجموعه ورزشي سالن چند منظوره شهداي طرشت بسکتبال مجموعه ورزشي سالن چند منظوره بسکتبال شهداي طرشت مجموعه ورزشي شهداي طرشت بسکتبال سالن چند منظوره مجموعه ورزشي شهداي طرشت سالن چند منظوره بسکتبال