City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #سينما پيام

  • سينما پيام
  • سينما پيام
  • سينما پيام
  • سينما پيام


سينما پيام در چهارراه زند  شيراز با ظرفيت 524 صندلي و اکران فيلم هاي روز يکي از بهترين سينماهاي اين شهر است.


اطلاعات تماس

  • تلفن تماس : 0711-2301416
  • قیمت : اقتصادی
  • آدرس : شيراز- چهارراه زند- جنب پاساژ كاخ نور- سینما پیام

تگ ها

سينما پيام کريمخان زند شيراز سينما پيام سينما کريمخان زند سينما شيراز پيام سينما سينما کريمخان زند پيام شيراز کريمخان زند سينما کريمخان زند پيام کريمخان زند شيراز شيراز سينما شيراز پيام شيراز کريمخان زند سينما پيام کريمخان زند سينما پيام شيراز سينما کريمخان زند پيام سينما کريمخان زند شيراز سينما شيراز پيام سينما شيراز کريمخان زند پيام سينما کريمخان زند پيام سينما شيراز پيام کريمخان زند شيراز پيام کريمخان زند سينما پيام شيراز سينما پيام شيراز کريمخان زند کريمخان زند سينما پيام کريمخان زند سينما شيراز کريمخان زند پيام سينما کريمخان زند پيام شيراز کريمخان زند شيراز سينما کريمخان زند شيراز پيام شيراز سينما پيام شيراز سينما کريمخان زند شيراز پيام سينما شيراز پيام کريمخان زند شيراز کريمخان زند سينما شيراز کريمخان زند پيام سينما پيام کريمخان زند شيراز سينما کريمخان زند شيراز پيام سينما شيراز پيام کريمخان زند سينما کريمخان زند پيام شيراز سينما کريمخان زند شيراز پيام سينما پيام شيراز کريمخان زند پيام سينما کريمخان زند شيراز پيام سينما شيراز کريمخان زند پيام کريمخان زند شيراز سينما پيام کريمخان زند سينما شيراز