City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #شهر زيرزميني نوش آباد

  • شهر زيرزميني نوش آباد
  • شهر زيرزميني نوش آباد
  • شهر زيرزميني نوش آباد
  • شهر زيرزميني نوش آباد
  • شهر زيرزميني نوش آباد


شهر زير زميني نوش آباد يکي از جاذبه هاي تاريخي اعجاب انگيز اطراف کاشان است که به دليل ساختارهاي متراکم چون دالان هاي باريک تودرتو و اتاقق هايي با ابعاد کوچک  معروف است. مجموعه اويي در زير بافت قديم شهر شکل گرفته و تا سطح کنوني شهر نيز گسترده شده است.