City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #فروشگاه زنجيره اي جانبو - شعبه الغدير

  • فروشگاه زنجيره اي جانبو - شعبه الغدير
  • فروشگاه زنجيره اي جانبو - شعبه الغدير
  • فروشگاه زنجيره اي جانبو - شعبه الغدير
  • فروشگاه زنجيره اي جانبو - شعبه الغدير
  • فروشگاه زنجيره اي جانبو - شعبه الغدير


اگر به دنبال يکي از فروشگاه هاي زنجيره اي جانبو در محدوده جنوبي تهران هستيد، مي توانيد به شعبه آن در ميدان الغدير مراجعه کنيد.


اطلاعات تماس

  • قیمت : متوسط
  • ساعت کاری : 9 الی 22
  • آدرس : میدان الغدیر. خیابان شهید مرتضی زندیه. پلاک ۲۱

تگ ها

فروشگاه جانبو شعبه الغدير فروشگاه جانبو فروشگاه شعبه فروشگاه الغدير جانبو فروشگاه فروشگاه شعبه جانبو الغدير شعبه فروشگاه شعبه جانبو شعبه الغدير الغدير فروشگاه الغدير جانبو الغدير شعبه فروشگاه جانبو شعبه فروشگاه جانبو الغدير فروشگاه شعبه جانبو فروشگاه شعبه الغدير فروشگاه الغدير جانبو فروشگاه الغدير شعبه جانبو فروشگاه شعبه جانبو فروشگاه الغدير جانبو شعبه الغدير جانبو شعبه فروشگاه جانبو الغدير فروشگاه جانبو الغدير شعبه شعبه فروشگاه جانبو شعبه فروشگاه الغدير شعبه جانبو فروشگاه شعبه جانبو الغدير شعبه الغدير فروشگاه شعبه الغدير جانبو الغدير فروشگاه جانبو الغدير فروشگاه شعبه الغدير جانبو فروشگاه الغدير جانبو شعبه الغدير شعبه فروشگاه الغدير شعبه جانبو فروشگاه جانبو شعبه الغدير فروشگاه شعبه الغدير جانبو فروشگاه الغدير جانبو شعبه فروشگاه شعبه جانبو الغدير فروشگاه شعبه الغدير جانبو فروشگاه جانبو الغدير شعبه جانبو فروشگاه شعبه الغدير جانبو فروشگاه الغدير شعبه جانبو شعبه الغدير فروشگاه جانبو شعبه فروشگاه الغدير