City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #معبد داش کسن

  • معبد داش کسن
  • معبد داش کسن
  • معبد داش کسن
  • معبد داش کسن
  • معبد داش کسن
  • معبد داش کسن


معبد داش کسن يکي از بي نظيرترين معابد سنگي ايران است؛ معبدي با طرح اژدها که وقتي گردشگران آن را مي بينند تصور مي  کنند با معبدي چيني روبرو هستند اما اين اثر تاريخي يادگاري از دوره ايلخانيان است که در استان زنجان واقع شده است.