City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #موزه و آتشکده زرتشتيان کرمان

  • موزه و آتشکده زرتشتيان کرمان
  • موزه و آتشکده زرتشتيان کرمان
  • موزه و آتشکده زرتشتيان کرمان
  • موزه و آتشکده زرتشتيان کرمان


موزه و آتشکده زرتشتيان  در واقع تنها موزه­ مردم شناسي زرتشتيان جهان است که  گوشه‌اي از تاريخ كهن زرتشتيان را به نمايش گذاشته است. آتشکده زرتشتيان کرمان واقع در خيابان ايرانشهر به سال 1303 خورشيدي بنيان گذاري و در همان سال آتش ورهرام در اين مکان تخت نشين شد .