City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #پيست اسکي دربندسر

 • پيست اسکي دربندسر
 • پيست اسکي دربندسر
 • پيست اسکي دربندسر
 • پيست اسکي دربندسر
 • پيست اسکي دربندسر
 • پيست اسکي دربندسر
 • پيست اسکي دربندسر
 • پيست اسکي دربندسر
 • پيست اسکي دربندسر
 • پيست اسکي دربندسر
 • پيست اسکي دربندسر
 • پيست اسکي دربندسر
 • پيست اسکي دربندسر
 • پيست اسکي دربندسر
 • پيست اسکي دربندسر
 • پيست اسکي دربندسر


جديدترين پيست اسكي تهران در سال 1361 با همكاري پيشكسوتان و علاقمندان به ورزش اسكي در قالب يك شركت خصوصي راه اندازي شد . اين پيست در 60 كيلومتري شمال شرقي تهران و در روستاي دربندسر قرار دارد و دستگاه هاي بالابر آن شامل 2 تله سيژ و 3 تله اسكي است .