City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #کليساي مريم مقدس

  • کليساي مريم مقدس
  • کليساي مريم مقدس
  • کليساي مريم مقدس
  • کليساي مريم مقدس


در کوچه اي به نام ارمنستان گازران يا اونچو ميدان، کليساي متروکه اي وجود دارد که کم تر از دو قرن قدمت دارد. از تاريخ دقيق بنا اطلاعي در دست نيست و تاريخ ۱۸۷۶ ميلادي که روي در ورودي آن ديده مي شود به سال اهداء در به کليسا و نصب آن مربوط مي شود.