City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #کليساي کانتور

 • کليساي کانتور
 • کليساي کانتور
 • کليساي کانتور
 • کليساي کانتور
 • کليساي کانتور
 • کليساي کانتور
 • کليساي کانتور
 • کليساي کانتور
 • کليساي کانتور
 • کليساي کانتور
 • کليساي کانتور
 • کليساي کانتور
 • کليساي کانتور
 • کليساي کانتور
 • کليساي کانتور
 • کليساي کانتور
 • کليساي کانتور
 • کليساي کانتور
 • کليساي کانتور
 • کليساي کانتور
 • کليساي کانتور
 • کليساي کانتور
 • کليساي کانتور


کليساي کانتور معروف به برج ناقوس، در خيابان طالقاني شهر قزوين قرار دارد و يکي از آثار تاريخي قزوين به حساب مي آيد.


اطلاعات تماس

 • آدرس : قزوین، خیابان طالقانی، کوچه دارایی، بن بست ثبت احوال

تگ ها