City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

طباخي فراهاني

(52 رای)


اين طباخي در محدوده جنوب تهران و در خيابان شوش قرار دارد.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • طباخي فراهاني
  • طباخي فراهاني
  • طباخي فراهاني
  • طباخي فراهاني
طباخي فراهاني طباخي فراهاني طباخي فراهاني طباخي فراهاني مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • آدرس : خیابان شوش شرقی - خیابان محمد بروجردی - پلاک631

«نظرتون چیه؟»

1.توی هفته چند بار بیرون خونه غذا می خوری؟

 هيچي  1 تا 3 وعده  4 تا 10 وعده  بيش از 10 وعده

2.بیشتر با کی می ری شکم گردی؟

 تنهايي  با خونواده  با دوستام  ساير

3.توی روز چقدر وقت آزاد برای تفریح داری؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

4.توی وقت آزادت چی کار می کنی؟

 خونه مي مونم  مي زنم بيرون  برنامه اي ندارم

5.روزانه چند ساعت برای تفریح از خونه می زنی بیرون؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

6.وقتی از خونه می زنی بیرون، دوست داری چی کار کنی؟

 پياده روي
 دور دور با ماشين
 برم کلاس هاي ورزشي
 برم کلاس هاي فرهنگي و هنري
 با دوستام جمع شيم يه جا
 پاساژ گردي
 شکم گردي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»این طباخی صبح ها با چای وکله پاچه وعصر ها با سیراب وشیردان از شما پذیرایی می کند.

اماکن مرتبطتگ ها

طباخي فراهاني کله پزي شوش منطقه 15 طباخي فراهاني کله پزي طباخي فراهاني شوش طباخي فراهاني منطقه 15 کله پزي طباخي فراهاني طباخي فراهاني شوش کله پزي منطقه 15 شوش طباخي فراهاني شوش کله پزي شوش منطقه 15 منطقه 15 طباخي فراهاني منطقه 15 کله پزي منطقه 15 شوش طباخي فراهاني کله پزي شوش طباخي فراهاني کله پزي منطقه 15 طباخي فراهاني شوش کله پزي طباخي فراهاني شوش منطقه 15 طباخي فراهاني منطقه 15 کله پزي طباخي فراهاني منطقه 15 شوش کله پزي طباخي فراهاني شوش کله پزي طباخي فراهاني منطقه 15 کله پزي شوش منطقه 15 کله پزي شوش طباخي فراهاني کله پزي منطقه 15 طباخي فراهاني کله پزي منطقه 15 شوش شوش طباخي فراهاني کله پزي شوش طباخي فراهاني منطقه 15 شوش کله پزي طباخي فراهاني شوش کله پزي منطقه 15 شوش منطقه 15 طباخي فراهاني شوش منطقه 15 کله پزي منطقه 15 طباخي فراهاني کله پزي منطقه 15 طباخي فراهاني شوش منطقه 15 کله پزي طباخي فراهاني منطقه 15 کله پزي شوش منطقه 15 شوش طباخي فراهاني منطقه 15 شوش کله پزي طباخي فراهاني کله پزي شوش منطقه 15 طباخي فراهاني شوش منطقه 15 کله پزي طباخي فراهاني منطقه 15 کله پزي شوش طباخي فراهاني شوش کله پزي منطقه 15 طباخي فراهاني شوش منطقه 15 کله پزي طباخي فراهاني کله پزي منطقه 15 شوش کله پزي طباخي فراهاني شوش منطقه 15 کله پزي طباخي فراهاني منطقه 15 شوش کله پزي شوش منطقه 15 طباخي فراهاني کله پزي شوش طباخي فراهاني منطقه 15