City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

ابهر رود

(41 رای)


رودخانه ابهر رود از شاخه‌هاي مهم و اوليه رودخانه شور مي‌باشد که در شهرستان زنجان قرار دارد و يکي از سه رودخانه مهم استان زنجان است.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

 • ابهر رود
 • ابهر رود
 • ابهر رود
 • ابهر رود
ابهر رود ابهر رود ابهر رود ابهر رود مشاهده گالری

رودخانه ابهر رود از قسمت شرقی ارتفاعات جهان داغ که دارای 2380 متر ارتفاع بوده و در غرب و جنوب ابهر و سلطانیه قرار دارد، سرچشمه می‌گیرد. پس از تلاقی با خر رود، به نام رود شور نامیده شده و بلوک ابهر- قزوین را مشروب و همراه رودخانه شور به دریاچه نمک می‌ریزد.

 • ویژگی ها

  این رودخانه به طور پراکنده دارای ماهی گورخری می باشد و در فصل حاضر پرنده هایی چون سلیم طوقی، پرستو، ایگرت سفید و عقاب استپی در این ناحیه دیده شده است.
 • سیمای عمومی

  این رودخانه در محدوده ورود به استان دارای حوزه‌ای به مساحت حدود 1930 کیلومتر مربع و در داخل استان محدوده سه راهی شامی شاپ، دارای حوضه‌ای به مساحت 2530 کیلومتر مربع است.
 • منبع

  ویکی پیجی استان زنجان

اماکن مرتبطتگ ها