City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي ورامين

(31 رای)


باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي (اسپورتينگ تک تير انداز ورامين) يکي از باشگاه هاي خوب تير اندازي است که در آن مي توانيد لذت و هيجان دست به ماشه شدن و هدف قرار دادن اهداف پروازي را تجربه کنيد. باشگاه اهداف پروازي ورامين جزء فدراسيون جهاني تير اندازي و فدراسيون تير اندازي آسيا هم هست.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي ورامين
  • باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي ورامين
باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي ورامين باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي ورامين مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • تلفن تماس : ۰۹۱۹۱۹۱۰۵۱۰
  • وب سایت : www.iranshooting.ir
  • قیمت : متوسط
  • ساعت کاری : 10 صبح تا 10 شب
  • آدرس : ورامین- کیلومتر ۱۲ جاده چرم شهر - باشگاه تیر اندازی به اهداف پروازی (باشگاه اسپورتینگ تک تیر انداز ورامین)

«نظرتون چیه؟»

1.روزانه چقدر ورزش می کنی؟

 اصلا ورزش نمي کنم  کمتر از نيم ساعت  بين نيم تا يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت

2.چه جور ورزش هایی رو بیشتر دوست داری؟

 فوتبال و فوتسال
 واليبال
 ورزش هاي همگاني
 ورزش هاي رزمي
 ورزش هاي آبي
 ورزش هاي هوايي
 ورزش هاي موتوري
 ورزش هاي قدرتي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»تیر اندازی به اهداف پروازی یکی از ورزش های هیجان انگیز است که در سال های گذشته طرفداران زیادی پیدا کرده است؛ یکی از مراکز آموزشی و تفریحی برای تیراندازی به اهداف پروازی باشگاه اسپورتینگ تک تیر انداز است که به صورت تخصصی در این زمینه فعال است. در باشگاه تیر اندازی به اهداف پروازی ورامین علاوه بر جنبه تفریحی و آموزشی می توانید در مسابقات تیر اندازی هم شرکت کنید.

Map Data
Map data ©2016 Google
Map DataMap data ©2016 Google
Map data ©2016 Google

اماکن مرتبطتگ ها

باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي اسپورتينگ تک تير انداز ورامين تهران ساصد باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي اسپورتينگ تک تير انداز ورامين باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي تهران باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي ساصد اسپورتينگ تک تير انداز ورامين باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي تهران اسپورتينگ تک تير انداز ورامين ساصد تهران باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي تهران اسپورتينگ تک تير انداز ورامين تهران ساصد ساصد باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي ساصد اسپورتينگ تک تير انداز ورامين ساصد تهران باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي اسپورتينگ تک تير انداز ورامين تهران باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي اسپورتينگ تک تير انداز ورامين ساصد باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي تهران اسپورتينگ تک تير انداز ورامين باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي تهران ساصد باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي ساصد اسپورتينگ تک تير انداز ورامين باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي ساصد تهران اسپورتينگ تک تير انداز ورامين باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي تهران اسپورتينگ تک تير انداز ورامين باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي ساصد اسپورتينگ تک تير انداز ورامين تهران ساصد اسپورتينگ تک تير انداز ورامين تهران باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي اسپورتينگ تک تير انداز ورامين ساصد باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي اسپورتينگ تک تير انداز ورامين ساصد تهران تهران باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي اسپورتينگ تک تير انداز ورامين تهران باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي ساصد تهران اسپورتينگ تک تير انداز ورامين باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي تهران اسپورتينگ تک تير انداز ورامين ساصد تهران ساصد باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي تهران ساصد اسپورتينگ تک تير انداز ورامين ساصد باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي اسپورتينگ تک تير انداز ورامين ساصد باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي تهران ساصد اسپورتينگ تک تير انداز ورامين باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي ساصد اسپورتينگ تک تير انداز ورامين تهران ساصد تهران باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي ساصد تهران اسپورتينگ تک تير انداز ورامين باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي اسپورتينگ تک تير انداز ورامين تهران ساصد باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي تهران ساصد اسپورتينگ تک تير انداز ورامين باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي ساصد اسپورتينگ تک تير انداز ورامين تهران باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي تهران اسپورتينگ تک تير انداز ورامين ساصد باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي تهران ساصد اسپورتينگ تک تير انداز ورامين باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي اسپورتينگ تک تير انداز ورامين ساصد تهران اسپورتينگ تک تير انداز ورامين باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي تهران ساصد اسپورتينگ تک تير انداز ورامين باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي ساصد تهران اسپورتينگ تک تير انداز ورامين تهران ساصد باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي اسپورتينگ تک تير انداز ورامين تهران باشگاه تير اندازي به اهداف پروازي ساصد