City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

 

بريده جرايد

(51 رای)


گالري آران تا روز هفتم مهر ماه سال 93 ميزبان نمايشگاه نقاشي کامران ديبا با عنوان «بريده جرايد» است.

 


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

 • بريده جرايد
بريده جرايد مشاهده گالری

اطلاعات تماس

 • قیمت : رایگان
 • ساعت کاری : 16 الی 20
 • آدرس : کريم خان زند، خيابان خردمند شمالي، کوچه دي، پلاک 12

«نظرتون چیه؟»

1.روزانه چقدر از وقتت رو صرف کارای فرهنگی و هنری می کنی؟

 کمتر از نيم ساعت  بين نيم تا يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بيشتر از دو ساعت

2.از چه جور برنامه های فرهنگی و هنری بیشتر خوشت میاد؟

 هنرهاي تجسمي
 فيلم و سينمايي
 نقاشي و عکاسي
 موسيقي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»کامران ديبا در اين آثار کيفيت جهان‌.وطني آثارش را حفظ کرده و اصراري بر نمايش مليت يا تکيه بر مسايل کشوري ندارد، چنان که دراين سال‌.ها نيز به شيوه‌.اي جهان وطن زيسته است.

 • ویژگی ها

  او اخبار را قلب تپنده‌ي جهان و پيونددهنده‌ي مردمان روي کره زمين مي‌.داند، اما در اين مجموعه بر هيچ شيوه‌ي خاصي از خبررساني، مسئله‌ي بي‌.طرفي يا موضع‌.گيري، يا کنترل اذهان مردم از طريق رسانه‌.ها تمرکز نکرده است. با وجود درونمايه‌.اي چون روزنامه و اخبار جهاني، او ماهيت کارهايش را سياسي نمي‌.داند و به هنر سياسي اعتقاد ندارد چون سياست گذرا است. به‌.نظر مي‌.رسد قالب روزنامه، تنها به صورت الگويي حاضر-آماده براي خلق نقاشي به کار رفته است. حتي سير تحول فرماليستي نقاشي غرب در هرچه انتزاعي‌.تر شدن اين مجموعه نيز بازتاب يافته است.
 • شرایط استفاده


  25مهر1393 لغایت 07آبان1393
  ساعت 16 تا 20

اماکن مرتبطتگ ها

نمايشگاه نقاشي کامران ديبا گالري آران بريده جرايد نمايشگاه نقاشي کامران ديبا نمايشگاه نقاشي گالري آران نمايشگاه نقاشي بريده جرايد کامران ديبا نمايشگاه نقاشي نمايشگاه نقاشي گالري آران کامران ديبا بريده جرايد گالري آران نمايشگاه نقاشي گالري آران کامران ديبا گالري آران بريده جرايد بريده جرايد نمايشگاه نقاشي بريده جرايد کامران ديبا بريده جرايد گالري آران نمايشگاه نقاشي کامران ديبا گالري آران نمايشگاه نقاشي کامران ديبا بريده جرايد نمايشگاه نقاشي گالري آران کامران ديبا نمايشگاه نقاشي گالري آران بريده جرايد نمايشگاه نقاشي بريده جرايد کامران ديبا نمايشگاه نقاشي بريده جرايد گالري آران کامران ديبا نمايشگاه نقاشي گالري آران کامران ديبا نمايشگاه نقاشي بريده جرايد کامران ديبا گالري آران بريده جرايد کامران ديبا گالري آران نمايشگاه نقاشي کامران ديبا بريده جرايد نمايشگاه نقاشي کامران ديبا بريده جرايد گالري آران گالري آران نمايشگاه نقاشي کامران ديبا گالري آران نمايشگاه نقاشي بريده جرايد گالري آران کامران ديبا نمايشگاه نقاشي گالري آران کامران ديبا بريده جرايد گالري آران بريده جرايد نمايشگاه نقاشي گالري آران بريده جرايد کامران ديبا بريده جرايد نمايشگاه نقاشي کامران ديبا بريده جرايد نمايشگاه نقاشي گالري آران بريده جرايد کامران ديبا نمايشگاه نقاشي بريده جرايد کامران ديبا گالري آران بريده جرايد گالري آران نمايشگاه نقاشي بريده جرايد گالري آران کامران ديبا نمايشگاه نقاشي کامران ديبا گالري آران بريده جرايد نمايشگاه نقاشي گالري آران بريده جرايد کامران ديبا نمايشگاه نقاشي بريده جرايد کامران ديبا گالري آران نمايشگاه نقاشي گالري آران کامران ديبا بريده جرايد نمايشگاه نقاشي گالري آران بريده جرايد کامران ديبا نمايشگاه نقاشي کامران ديبا بريده جرايد گالري آران کامران ديبا نمايشگاه نقاشي گالري آران بريده جرايد کامران ديبا نمايشگاه نقاشي بريده جرايد گالري آران کامران ديبا گالري آران بريده جرايد نمايشگاه نقاشي کامران ديبا گالري آران نمايشگاه نقاشي بريده جرايد