City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

تار عنکبوت و داستان‌هاي ديگر

(29 رای)


مجموعه «تار عنکبوت و داستان‌هاي ديگر» نوشته رينوسوکه آکوتاگاوا نويسنده ژاپني در ايران منتشر شد.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • تار عنکبوت و داستان‌هاي ديگر
  • تار عنکبوت و داستان‌هاي ديگر
تار عنکبوت و داستان‌هاي ديگر تار عنکبوت و داستان‌هاي ديگر مشاهده گالری

«نظرتون چیه؟»

1.هر روز چقدر از وقتت رو صرف مطالعه می کنی؟

 کمتر از نيم ساعت  بين نيم تا يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بيشتر از دو ساعت

2.چه نوع کتابهایی رو بیشتر دوست داری؟

 داستان و رمان  کتاب شعر  کتاباي تاريخي  کتاباي علمي  کتاباي عمومي  ساير

3.برای خرید کتاب سالیانه چقدر هزینه می کنی؟

 کمتر از 50 هزار تومان  بين 50 تا 150 هزار تومان  بين 150 تا 300 هزار تومان  بيشتر از 300 هزار تومان

4.هر روز چقدر از وقتت رو توی اینترنت می گذرونی؟

 کمتر از يک ساعت
 بين يک تا دو ساعت
 بين دو تا سه ساعت
 بين سه تا چهار ساعت
 بيشتر از چهار ساعت

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»در یکی از این داستان‌ها می‌خوانیم: سرم را با شور و هیجان بلند کردم و به بررسی دخترک پرداختم، انگار که او فردی کاملاً متفاوت است. او دوباره به صندلی رو به روی من بازگشته بود و لُپ‌های سرمازده‌اش را درون شال گردن سبزرنگش پنهان کرده بود، در یک دستش بقچه و در دست دیگرش بلیط درجه دوی باارزشش را محکم می‌فشرد...

  • شرایط استفاده

    کتاب 104 صفحه‌ای و مصور «تار عنکبوت و داستان‌های دیگر» در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 5500 تومان با برگردان نیکی نیکنام اصل از سوی انتشارات مروارید منتشر شده است.
  • منبع

    خبرگزاری مهر

اماکن مرتبطتگ ها

تارعنکبوت و داستان هاي ديگر داستان کتاب تازه هاي نشر تارعنکبوت و داستان هاي ديگر داستان تارعنکبوت و داستان هاي ديگر کتاب تارعنکبوت و داستان هاي ديگر تازه هاي نشر داستان تارعنکبوت و داستان هاي ديگر تارعنکبوت و داستان هاي ديگر کتاب داستان تازه هاي نشر کتاب تارعنکبوت و داستان هاي ديگر کتاب داستان کتاب تازه هاي نشر تازه هاي نشر تارعنکبوت و داستان هاي ديگر تازه هاي نشر داستان تازه هاي نشر کتاب تارعنکبوت و داستان هاي ديگر داستان کتاب تارعنکبوت و داستان هاي ديگر داستان تازه هاي نشر تارعنکبوت و داستان هاي ديگر کتاب داستان تارعنکبوت و داستان هاي ديگر کتاب تازه هاي نشر تارعنکبوت و داستان هاي ديگر تازه هاي نشر داستان تارعنکبوت و داستان هاي ديگر تازه هاي نشر کتاب داستان تارعنکبوت و داستان هاي ديگر کتاب داستان تارعنکبوت و داستان هاي ديگر تازه هاي نشر داستان کتاب تازه هاي نشر داستان کتاب تارعنکبوت و داستان هاي ديگر داستان تازه هاي نشر تارعنکبوت و داستان هاي ديگر داستان تازه هاي نشر کتاب کتاب تارعنکبوت و داستان هاي ديگر داستان کتاب تارعنکبوت و داستان هاي ديگر تازه هاي نشر کتاب داستان تارعنکبوت و داستان هاي ديگر کتاب داستان تازه هاي نشر کتاب تازه هاي نشر تارعنکبوت و داستان هاي ديگر کتاب تازه هاي نشر داستان تازه هاي نشر تارعنکبوت و داستان هاي ديگر داستان تازه هاي نشر تارعنکبوت و داستان هاي ديگر کتاب تازه هاي نشر داستان تارعنکبوت و داستان هاي ديگر تازه هاي نشر داستان کتاب تازه هاي نشر کتاب تارعنکبوت و داستان هاي ديگر تازه هاي نشر کتاب داستان تارعنکبوت و داستان هاي ديگر داستان کتاب تازه هاي نشر تارعنکبوت و داستان هاي ديگر کتاب تازه هاي نشر داستان تارعنکبوت و داستان هاي ديگر تازه هاي نشر داستان کتاب تارعنکبوت و داستان هاي ديگر کتاب داستان تازه هاي نشر تارعنکبوت و داستان هاي ديگر کتاب تازه هاي نشر داستان تارعنکبوت و داستان هاي ديگر داستان تازه هاي نشر کتاب داستان تارعنکبوت و داستان هاي ديگر کتاب تازه هاي نشر داستان تارعنکبوت و داستان هاي ديگر تازه هاي نشر کتاب داستان کتاب تازه هاي نشر تارعنکبوت و داستان هاي ديگر داستان کتاب تارعنکبوت و داستان هاي ديگر تازه هاي نشر