City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

سفرنامه تصویری جزیره مینو و خرمشهر - بهمن 1392

(24 رای)


بهمن ماه 1392 باز هم سفر به جنوب، باز هم خرمشهر و اهواز و این بار بازدید از جزیره مینو؛ جایی که نخل های سربریده را از تاریخ معاصرش به ارث برده و گوشه گوشه اش نمادی است از مقاومت و ایستادگی مردمان این سرزمین؛ اما صد حیف که هنوز هم فقر و ویرانی  در گوشه گوشه جزیره مینو و روستاهای اطراف خرمشهر خودنمایی می کند.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • سفرنامه تصویری جزیره مینو و خرمشهر - بهمن 1392
  • سفرنامه تصویری جزیره مینو و خرمشهر - بهمن 1392
  • سفرنامه تصویری جزیره مینو و خرمشهر - بهمن 1392
  • سفرنامه تصویری جزیره مینو و خرمشهر - بهمن 1392
سفرنامه تصویری جزیره مینو و خرمشهر - بهمن 1392 سفرنامه تصویری جزیره مینو و خرمشهر - بهمن 1392 سفرنامه تصویری جزیره مینو و خرمشهر - بهمن 1392 سفرنامه تصویری جزیره مینو و خرمشهر - بهمن 1392 مشاهده گالری

اماکن مجاور

اماکن مرتبطتگ ها