City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

طباخي نمونه

(54 رای)


طباخي نمونه از کله پزي هاي جنوب تهران است در منطقه 16 خيابان رجايي قرار گرفته است.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • طباخي نمونه
  • طباخي نمونه
  • طباخي نمونه
  • طباخي نمونه
طباخي نمونه طباخي نمونه طباخي نمونه طباخي نمونه مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • آدرس : خیابان رجایی - ایستگاه ورزشگاه - پلاک293

«نظرتون چیه؟»

1.توی هفته چند بار بیرون خونه غذا می خوری؟

 هيچي  1 تا 3 وعده  4 تا 10 وعده  بيش از 10 وعده

2.بیشتر با کی می ری شکم گردی؟

 تنهايي  با خونواده  با دوستام  ساير

3.توی روز چقدر وقت آزاد برای تفریح داری؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

4.توی وقت آزادت چی کار می کنی؟

 خونه مي مونم  مي زنم بيرون  برنامه اي ندارم

5.روزانه چند ساعت برای تفریح از خونه می زنی بیرون؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

6.وقتی از خونه می زنی بیرون، دوست داری چی کار کنی؟

 پياده روي
 دور دور با ماشين
 برم کلاس هاي ورزشي
 برم کلاس هاي فرهنگي و هنري
 با دوستام جمع شيم يه جا
 پاساژ گردي
 شکم گردي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»این طباخی صبح ها با چای وکله پاچه وعصر ها با سیراب وشیردان از شما پذیرایی می کند.

اماکن مرتبطتگ ها

طباخي نمونه کله پاچه رجايي منطقه 16 طباخي نمونه کله پاچه طباخي نمونه رجايي طباخي نمونه منطقه 16 کله پاچه طباخي نمونه طباخي نمونه رجايي کله پاچه منطقه 16 رجايي طباخي نمونه رجايي کله پاچه رجايي منطقه 16 منطقه 16 طباخي نمونه منطقه 16 کله پاچه منطقه 16 رجايي طباخي نمونه کله پاچه رجايي طباخي نمونه کله پاچه منطقه 16 طباخي نمونه رجايي کله پاچه طباخي نمونه رجايي منطقه 16 طباخي نمونه منطقه 16 کله پاچه طباخي نمونه منطقه 16 رجايي کله پاچه طباخي نمونه رجايي کله پاچه طباخي نمونه منطقه 16 کله پاچه رجايي منطقه 16 کله پاچه رجايي طباخي نمونه کله پاچه منطقه 16 طباخي نمونه کله پاچه منطقه 16 رجايي رجايي طباخي نمونه کله پاچه رجايي طباخي نمونه منطقه 16 رجايي کله پاچه طباخي نمونه رجايي کله پاچه منطقه 16 رجايي منطقه 16 طباخي نمونه رجايي منطقه 16 کله پاچه منطقه 16 طباخي نمونه کله پاچه منطقه 16 طباخي نمونه رجايي منطقه 16 کله پاچه طباخي نمونه منطقه 16 کله پاچه رجايي منطقه 16 رجايي طباخي نمونه منطقه 16 رجايي کله پاچه طباخي نمونه کله پاچه رجايي منطقه 16 طباخي نمونه رجايي منطقه 16 کله پاچه طباخي نمونه منطقه 16 کله پاچه رجايي طباخي نمونه رجايي کله پاچه منطقه 16 طباخي نمونه رجايي منطقه 16 کله پاچه طباخي نمونه کله پاچه منطقه 16 رجايي کله پاچه طباخي نمونه رجايي منطقه 16 کله پاچه طباخي نمونه منطقه 16 رجايي کله پاچه رجايي منطقه 16 طباخي نمونه کله پاچه رجايي طباخي نمونه منطقه 16