City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

فوتبال ورزشگاه گلسار

(52 رای)


ورزشگاه گلسار از مراکز ورزشي شهرداري منطقه 14 تهران بشمار ميرود که تنها داراي رشته ورزشي فوتبال است.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • فوتبال ورزشگاه گلسار
  • فوتبال ورزشگاه گلسار
  • فوتبال ورزشگاه گلسار
فوتبال ورزشگاه گلسار فوتبال ورزشگاه گلسار فوتبال ورزشگاه گلسار مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • قیمت : اقتصادی
  • آدرس : تهران- بلوار ابوذز- خیابان امینی- پارک گلسار

«نظرتون چیه؟»

1.روزانه چقدر ورزش می کنی؟

 اصلا ورزش نمي کنم  کمتر از نيم ساعت  بين نيم تا يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت

2.چه جور ورزش هایی رو بیشتر دوست داری؟

 فوتبال و فوتسال
 واليبال
 ورزش هاي همگاني
 ورزش هاي رزمي
 ورزش هاي آبي
 ورزش هاي هوايي
 ورزش هاي موتوري
 ورزش هاي قدرتي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»این مجموعه دارای یک زمین چمن مصنوعی و یک زمین آسفالت روباز برای استفاده آقایان است.

  • سرویس بهداشتی
  • مناسب برای کهنسالان
  • مناسب برای کودکان
  • رزرو

اماکن مرتبطتگ ها

فوتبال ورزشگاه گلسار بلوار ابوذر تهران فوتبال ورزشگاه گلسار فوتبال بلوار ابوذر فوتبال تهران ورزشگاه گلسار فوتبال فوتبال بلوار ابوذر ورزشگاه گلسار تهران بلوار ابوذر فوتبال بلوار ابوذر ورزشگاه گلسار بلوار ابوذر تهران تهران فوتبال تهران ورزشگاه گلسار تهران بلوار ابوذر فوتبال ورزشگاه گلسار بلوار ابوذر فوتبال ورزشگاه گلسار تهران فوتبال بلوار ابوذر ورزشگاه گلسار فوتبال بلوار ابوذر تهران فوتبال تهران ورزشگاه گلسار فوتبال تهران بلوار ابوذر ورزشگاه گلسار فوتبال بلوار ابوذر ورزشگاه گلسار فوتبال تهران ورزشگاه گلسار بلوار ابوذر تهران ورزشگاه گلسار بلوار ابوذر فوتبال ورزشگاه گلسار تهران فوتبال ورزشگاه گلسار تهران بلوار ابوذر بلوار ابوذر فوتبال ورزشگاه گلسار بلوار ابوذر فوتبال تهران بلوار ابوذر ورزشگاه گلسار فوتبال بلوار ابوذر ورزشگاه گلسار تهران بلوار ابوذر تهران فوتبال بلوار ابوذر تهران ورزشگاه گلسار تهران فوتبال ورزشگاه گلسار تهران فوتبال بلوار ابوذر تهران ورزشگاه گلسار فوتبال تهران ورزشگاه گلسار بلوار ابوذر تهران بلوار ابوذر فوتبال تهران بلوار ابوذر ورزشگاه گلسار فوتبال ورزشگاه گلسار بلوار ابوذر تهران فوتبال بلوار ابوذر تهران ورزشگاه گلسار فوتبال تهران ورزشگاه گلسار بلوار ابوذر فوتبال بلوار ابوذر ورزشگاه گلسار تهران فوتبال بلوار ابوذر تهران ورزشگاه گلسار فوتبال ورزشگاه گلسار تهران بلوار ابوذر ورزشگاه گلسار فوتبال بلوار ابوذر تهران ورزشگاه گلسار فوتبال تهران بلوار ابوذر ورزشگاه گلسار بلوار ابوذر تهران فوتبال ورزشگاه گلسار بلوار ابوذر فوتبال تهران