City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

مسافرخانه شفق

(74 رای)


مسافرخانه شفق در محدوده مرکزي تهران واقع شده و از جمله مراکز اقامتي خيابان فزوين به شمار مي رود.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

 • مسافرخانه شفق
 • مسافرخانه شفق
 • مسافرخانه شفق
 • مسافرخانه شفق
مسافرخانه شفق مسافرخانه شفق مسافرخانه شفق مسافرخانه شفق مشاهده گالری

اطلاعات تماس

 • آدرس : خیابان قزوین - پل امامزاده معصوم – روبروی پمپ بنزین

«نظرتون چیه؟»

1.توی هر فصل چند تا سفر می ری؟

 اصلا نمي رم  بين 1 تا 2 سفر  بين 3 تا 5 سفر  بيشتر از 5 سفر

2.چه تیپ سفرهایی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 طبيعتگردي  تاريخ گردي  شهرگردي  ساير

3.با کی بیشتر از همه سفر می ری؟

 خونواده ام  دوستام  تورهاي گردشگري  ساير

4.توی هر فصل به طور متوسط چقدر برای سفر کردن هزینه می کنی؟

 کمتر از 100 هزار تومن  بين 100 تا 200 هزار تومن  بين 200 تا 400 هزار تومن  بيشتر از 400 هزار تومن

5.برای اقامت توی سفر کدوم گزینه رو بیشتر دوست داری؟

 هتل
 هتل آپارتمان
 مسافرخونه
 اقامتگاه هاي بوم گردي
 کمپينگ و چادر مسافرتي

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»مسئولیت این مسافرخانه را آقای مهدی مضیفیان بر عهده دارد.

 • شرایط استفاده

  مدارک برای اقامت در مسافرخانه:
  آقایان مجرد: کارت ملی
  آقا و خانم متاهل: کارت ملی و شناسنامه
  خانم مجرد: کارت ملی و نامه اماکن
  خانم متاهل: کارت ملی یا شناسنامه

اماکن مرتبطتگ ها

مسافرخانه شفق قزوين شرايط مسافرخانه شفق مسافرخانه قزوين مسافرخانه شرايط شفق مسافرخانه مسافرخانه قزوين شفق شرايط قزوين مسافرخانه قزوين شفق قزوين شرايط شرايط مسافرخانه شرايط شفق شرايط قزوين مسافرخانه شفق قزوين مسافرخانه شفق شرايط مسافرخانه قزوين شفق مسافرخانه قزوين شرايط مسافرخانه شرايط شفق مسافرخانه شرايط قزوين شفق مسافرخانه قزوين شفق مسافرخانه شرايط شفق قزوين شرايط شفق قزوين مسافرخانه شفق شرايط مسافرخانه شفق شرايط قزوين قزوين مسافرخانه شفق قزوين مسافرخانه شرايط قزوين شفق مسافرخانه قزوين شفق شرايط قزوين شرايط مسافرخانه قزوين شرايط شفق شرايط مسافرخانه شفق شرايط مسافرخانه قزوين شرايط شفق مسافرخانه شرايط شفق قزوين شرايط قزوين مسافرخانه شرايط قزوين شفق مسافرخانه شفق قزوين شرايط مسافرخانه قزوين شرايط شفق مسافرخانه شرايط شفق قزوين مسافرخانه قزوين شفق شرايط مسافرخانه قزوين شرايط شفق مسافرخانه شفق شرايط قزوين شفق مسافرخانه قزوين شرايط شفق مسافرخانه شرايط قزوين شفق قزوين شرايط مسافرخانه شفق قزوين مسافرخانه شرايط