City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

مسافرخانه مرکزي

(126 رای)


مسافرخانه مرکزي از جمله مراکز اقامتي مرکز شهر تهران است که براي اقامت هاي ارزان قيمت مناسب است.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

 • مسافرخانه مرکزي
 • مسافرخانه مرکزي
 • مسافرخانه مرکزي
 • مسافرخانه مرکزي
مسافرخانه مرکزي مسافرخانه مرکزي مسافرخانه مرکزي مسافرخانه مرکزي مشاهده گالری

اطلاعات تماس

 • آدرس : تهران - خیابان سعدی جنوبی – بلوک ۲ شرقی

«نظرتون چیه؟»

1.توی هر فصل چند تا سفر می ری؟

 اصلا نمي رم  بين 1 تا 2 سفر  بين 3 تا 5 سفر  بيشتر از 5 سفر

2.چه تیپ سفرهایی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 طبيعتگردي  تاريخ گردي  شهرگردي  ساير

3.با کی بیشتر از همه سفر می ری؟

 خونواده ام  دوستام  تورهاي گردشگري  ساير

4.توی هر فصل به طور متوسط چقدر برای سفر کردن هزینه می کنی؟

 کمتر از 100 هزار تومن  بين 100 تا 200 هزار تومن  بين 200 تا 400 هزار تومن  بيشتر از 400 هزار تومن

5.برای اقامت توی سفر کدوم گزینه رو بیشتر دوست داری؟

 هتل
 هتل آپارتمان
 مسافرخونه
 اقامتگاه هاي بوم گردي
 کمپينگ و چادر مسافرتي

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»مدیریت این مسافرخانه را آقای عبدهو بر عهده دارد.
کد پستی: ۱۱۱۵۶۴۷۱۶۳

 • شرایط استفاده

  مدارک برای اقامت در مسافرخانه:
  آقایان مجرد: کارت ملی
  آقا و خانم متاهل: کارت ملی و شناسنامه
  خانم مجرد: کارت ملی و نامه اماکن
  خانم متاهل: کارت ملی یا شناسنامه

اماکن مرتبطتگ ها

تفريح سرگرمي کجا بريم مسافرخانه مرکزي خيابان سعدي جنوبي تفريح سرگرمي کجا بريم تفريح سرگرمي مسافرخانه مرکزي تفريح سرگرمي خيابان سعدي جنوبي کجا بريم تفريح سرگرمي تفريح سرگرمي مسافرخانه مرکزي کجا بريم خيابان سعدي جنوبي مسافرخانه مرکزي تفريح سرگرمي مسافرخانه مرکزي کجا بريم مسافرخانه مرکزي خيابان سعدي جنوبي خيابان سعدي جنوبي تفريح سرگرمي خيابان سعدي جنوبي کجا بريم خيابان سعدي جنوبي مسافرخانه مرکزي تفريح سرگرمي کجا بريم مسافرخانه مرکزي تفريح سرگرمي کجا بريم خيابان سعدي جنوبي تفريح سرگرمي مسافرخانه مرکزي کجا بريم تفريح سرگرمي مسافرخانه مرکزي خيابان سعدي جنوبي تفريح سرگرمي خيابان سعدي جنوبي کجا بريم تفريح سرگرمي خيابان سعدي جنوبي مسافرخانه مرکزي کجا بريم تفريح سرگرمي مسافرخانه مرکزي کجا بريم تفريح سرگرمي خيابان سعدي جنوبي کجا بريم مسافرخانه مرکزي خيابان سعدي جنوبي کجا بريم مسافرخانه مرکزي تفريح سرگرمي کجا بريم خيابان سعدي جنوبي تفريح سرگرمي کجا بريم خيابان سعدي جنوبي مسافرخانه مرکزي مسافرخانه مرکزي تفريح سرگرمي کجا بريم مسافرخانه مرکزي تفريح سرگرمي خيابان سعدي جنوبي مسافرخانه مرکزي کجا بريم تفريح سرگرمي مسافرخانه مرکزي کجا بريم خيابان سعدي جنوبي مسافرخانه مرکزي خيابان سعدي جنوبي تفريح سرگرمي مسافرخانه مرکزي خيابان سعدي جنوبي کجا بريم خيابان سعدي جنوبي تفريح سرگرمي کجا بريم خيابان سعدي جنوبي تفريح سرگرمي مسافرخانه مرکزي خيابان سعدي جنوبي کجا بريم تفريح سرگرمي خيابان سعدي جنوبي کجا بريم مسافرخانه مرکزي خيابان سعدي جنوبي مسافرخانه مرکزي تفريح سرگرمي خيابان سعدي جنوبي مسافرخانه مرکزي کجا بريم تفريح سرگرمي کجا بريم مسافرخانه مرکزي خيابان سعدي جنوبي تفريح سرگرمي مسافرخانه مرکزي خيابان سعدي جنوبي کجا بريم تفريح سرگرمي خيابان سعدي جنوبي کجا بريم مسافرخانه مرکزي تفريح سرگرمي مسافرخانه مرکزي کجا بريم خيابان سعدي جنوبي تفريح سرگرمي مسافرخانه مرکزي خيابان سعدي جنوبي کجا بريم تفريح سرگرمي کجا بريم خيابان سعدي جنوبي مسافرخانه مرکزي کجا بريم تفريح سرگرمي مسافرخانه مرکزي خيابان سعدي جنوبي کجا بريم تفريح سرگرمي خيابان سعدي جنوبي مسافرخانه مرکزي کجا بريم مسافرخانه مرکزي خيابان سعدي جنوبي تفريح سرگرمي کجا بريم مسافرخانه مرکزي تفريح سرگرمي خيابان سعدي جنوبي