City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

مسافرخانه نادر

(50 رای)


مسافرخانه نادر مرکز شهر تهران و نزديکي خيابان ناصرخسرو واقع شده است.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

 • مسافرخانه نادر
 • مسافرخانه نادر
 • مسافرخانه نادر
 • مسافرخانه نادر
مسافرخانه نادر مسافرخانه نادر مسافرخانه نادر مسافرخانه نادر مشاهده گالری

اطلاعات تماس

 • آدرس : خیابان ناصرخسرو – انتهای کوچه پرتو – پلاک 237

«نظرتون چیه؟»

1.توی هر فصل چند تا سفر می ری؟

 اصلا نمي رم  بين 1 تا 2 سفر  بين 3 تا 5 سفر  بيشتر از 5 سفر

2.چه تیپ سفرهایی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 طبيعتگردي  تاريخ گردي  شهرگردي  ساير

3.با کی بیشتر از همه سفر می ری؟

 خونواده ام  دوستام  تورهاي گردشگري  ساير

4.توی هر فصل به طور متوسط چقدر برای سفر کردن هزینه می کنی؟

 کمتر از 100 هزار تومن  بين 100 تا 200 هزار تومن  بين 200 تا 400 هزار تومن  بيشتر از 400 هزار تومن

5.برای اقامت توی سفر کدوم گزینه رو بیشتر دوست داری؟

 هتل
 هتل آپارتمان
 مسافرخونه
 اقامتگاه هاي بوم گردي
 کمپينگ و چادر مسافرتي

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»مسئولیت این مهمانپذیر بر عهده آقای سیدرضا هدایتی است.

 • شرایط استفاده

  مدارک برای اقامت در مسافرخانه:
  آقایان مجرد: کارت ملی
  آقا و خانم متاهل: کارت ملی و شناسنامه
  خانم مجرد: کارت ملی و نامه اماکن
  خانم متاهل: کارت ملی یا شناسنامه

اماکن مرتبطتگ ها

تفريح سرگرمي کجا بريم مسافرخانه نادر خيابان ناصرخسرو تفريح سرگرمي کجا بريم تفريح سرگرمي مسافرخانه نادر تفريح سرگرمي خيابان ناصرخسرو کجا بريم تفريح سرگرمي تفريح سرگرمي مسافرخانه نادر کجا بريم خيابان ناصرخسرو مسافرخانه نادر تفريح سرگرمي مسافرخانه نادر کجا بريم مسافرخانه نادر خيابان ناصرخسرو خيابان ناصرخسرو تفريح سرگرمي خيابان ناصرخسرو کجا بريم خيابان ناصرخسرو مسافرخانه نادر تفريح سرگرمي کجا بريم مسافرخانه نادر تفريح سرگرمي کجا بريم خيابان ناصرخسرو تفريح سرگرمي مسافرخانه نادر کجا بريم تفريح سرگرمي مسافرخانه نادر خيابان ناصرخسرو تفريح سرگرمي خيابان ناصرخسرو کجا بريم تفريح سرگرمي خيابان ناصرخسرو مسافرخانه نادر کجا بريم تفريح سرگرمي مسافرخانه نادر کجا بريم تفريح سرگرمي خيابان ناصرخسرو کجا بريم مسافرخانه نادر خيابان ناصرخسرو کجا بريم مسافرخانه نادر تفريح سرگرمي کجا بريم خيابان ناصرخسرو تفريح سرگرمي کجا بريم خيابان ناصرخسرو مسافرخانه نادر مسافرخانه نادر تفريح سرگرمي کجا بريم مسافرخانه نادر تفريح سرگرمي خيابان ناصرخسرو مسافرخانه نادر کجا بريم تفريح سرگرمي مسافرخانه نادر کجا بريم خيابان ناصرخسرو مسافرخانه نادر خيابان ناصرخسرو تفريح سرگرمي مسافرخانه نادر خيابان ناصرخسرو کجا بريم خيابان ناصرخسرو تفريح سرگرمي کجا بريم خيابان ناصرخسرو تفريح سرگرمي مسافرخانه نادر خيابان ناصرخسرو کجا بريم تفريح سرگرمي خيابان ناصرخسرو کجا بريم مسافرخانه نادر خيابان ناصرخسرو مسافرخانه نادر تفريح سرگرمي خيابان ناصرخسرو مسافرخانه نادر کجا بريم تفريح سرگرمي کجا بريم مسافرخانه نادر خيابان ناصرخسرو تفريح سرگرمي مسافرخانه نادر خيابان ناصرخسرو کجا بريم تفريح سرگرمي خيابان ناصرخسرو کجا بريم مسافرخانه نادر تفريح سرگرمي مسافرخانه نادر کجا بريم خيابان ناصرخسرو تفريح سرگرمي مسافرخانه نادر خيابان ناصرخسرو کجا بريم تفريح سرگرمي کجا بريم خيابان ناصرخسرو مسافرخانه نادر کجا بريم تفريح سرگرمي مسافرخانه نادر خيابان ناصرخسرو کجا بريم تفريح سرگرمي خيابان ناصرخسرو مسافرخانه نادر کجا بريم مسافرخانه نادر خيابان ناصرخسرو تفريح سرگرمي کجا بريم مسافرخانه نادر تفريح سرگرمي خيابان ناصرخسرو