City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

مسجد امام حسن مجتبي(ع)

(49 رای)


مسجد امام حسن مجتبي(ع) در حوالي خيابان پيروزي واقع شده و اهالي اين منطقه هر روز در آن نماز جماعت به برپا مي کنند.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

 • مسجد امام حسن مجتبي(ع)
 • مسجد امام حسن مجتبي(ع)
 • مسجد امام حسن مجتبي(ع)
 • مسجد امام حسن مجتبي(ع)
مسجد امام حسن مجتبي(ع) مسجد امام حسن مجتبي(ع) مسجد امام حسن مجتبي(ع) مسجد امام حسن مجتبي(ع) مشاهده گالری

اطلاعات تماس

 • تلفن تماس : 77417411
 • آدرس : خیابان پیروزی، خیابان دوم نیروی هوائی

«نظرتون چیه؟»

1.توی تاریخ گردی کدوم یکی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 موزه گردي  بازديد از عمارت ها و کاخ ها  بازديد از خونه هاي تاريخي  بازديد از کليساها و آتشکده ها  بازديد از قلعه ها و کاروانسراها  بازديد از پل ها و برج ها  بازديد از بقيه جاهاي تاريخي

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»از برنامه های مسجد امام حسن مجتبی(ع) می توان به برگزاری نماز جماعت به امامت سید علی مصطفی زاده قرآبایی اشاره کرد.

 • ویژگی ها

  خواندن روزانه یک صفحه از قرآن کریم بعد از هر نماز و روخوانی و حفظ قرآن از برنامه های دیگر این مسجد است.
 • امکانات ویژه

  این مسجد پایگاه بسیج و سرویس بهداشتی دارد.
 • سایر اطلاعات

  مراسم سخنرانی و عزاداری ماه صفر و شبهای قدر نیز در این مسجد برگزار می شود .
 • سرویس بهداشتی
 • سرپوشیده
 • مسیر مترو نمازگزاران گرامی می توانند از ایستگاه نیروی هوایی واقع در خط چهار مترو استفاده کنند.

اماکن مرتبطتگ ها

مسجد امام حسن مجتبي(ع) سيد علي مصطفي زاده قرآبايي نيروي هوايي نماز جماعت مسجد امام حسن مجتبي(ع) سيد علي مصطفي زاده قرآبايي مسجد امام حسن مجتبي(ع) نيروي هوايي مسجد امام حسن مجتبي(ع) نماز جماعت سيد علي مصطفي زاده قرآبايي مسجد امام حسن مجتبي(ع) مسجد امام حسن مجتبي(ع) نيروي هوايي سيد علي مصطفي زاده قرآبايي نماز جماعت نيروي هوايي مسجد امام حسن مجتبي(ع) نيروي هوايي سيد علي مصطفي زاده قرآبايي نيروي هوايي نماز جماعت نماز جماعت مسجد امام حسن مجتبي(ع) نماز جماعت سيد علي مصطفي زاده قرآبايي نماز جماعت نيروي هوايي مسجد امام حسن مجتبي(ع) سيد علي مصطفي زاده قرآبايي نيروي هوايي مسجد امام حسن مجتبي(ع) سيد علي مصطفي زاده قرآبايي نماز جماعت مسجد امام حسن مجتبي(ع) نيروي هوايي سيد علي مصطفي زاده قرآبايي مسجد امام حسن مجتبي(ع) نيروي هوايي نماز جماعت مسجد امام حسن مجتبي(ع) نماز جماعت سيد علي مصطفي زاده قرآبايي مسجد امام حسن مجتبي(ع) نماز جماعت نيروي هوايي سيد علي مصطفي زاده قرآبايي مسجد امام حسن مجتبي(ع) نيروي هوايي سيد علي مصطفي زاده قرآبايي مسجد امام حسن مجتبي(ع) نماز جماعت سيد علي مصطفي زاده قرآبايي نيروي هوايي نماز جماعت سيد علي مصطفي زاده قرآبايي نيروي هوايي مسجد امام حسن مجتبي(ع) سيد علي مصطفي زاده قرآبايي نماز جماعت مسجد امام حسن مجتبي(ع) سيد علي مصطفي زاده قرآبايي نماز جماعت نيروي هوايي نيروي هوايي مسجد امام حسن مجتبي(ع) سيد علي مصطفي زاده قرآبايي نيروي هوايي مسجد امام حسن مجتبي(ع) نماز جماعت نيروي هوايي سيد علي مصطفي زاده قرآبايي مسجد امام حسن مجتبي(ع) نيروي هوايي سيد علي مصطفي زاده قرآبايي نماز جماعت نيروي هوايي نماز جماعت مسجد امام حسن مجتبي(ع) نيروي هوايي نماز جماعت سيد علي مصطفي زاده قرآبايي نماز جماعت مسجد امام حسن مجتبي(ع) سيد علي مصطفي زاده قرآبايي نماز جماعت مسجد امام حسن مجتبي(ع) نيروي هوايي نماز جماعت سيد علي مصطفي زاده قرآبايي مسجد امام حسن مجتبي(ع) نماز جماعت سيد علي مصطفي زاده قرآبايي نيروي هوايي نماز جماعت نيروي هوايي مسجد امام حسن مجتبي(ع) نماز جماعت نيروي هوايي سيد علي مصطفي زاده قرآبايي مسجد امام حسن مجتبي(ع) سيد علي مصطفي زاده قرآبايي نيروي هوايي نماز جماعت مسجد امام حسن مجتبي(ع) نيروي هوايي نماز جماعت سيد علي مصطفي زاده قرآبايي مسجد امام حسن مجتبي(ع) نماز جماعت سيد علي مصطفي زاده قرآبايي نيروي هوايي مسجد امام حسن مجتبي(ع) نيروي هوايي سيد علي مصطفي زاده قرآبايي نماز جماعت مسجد امام حسن مجتبي(ع) نيروي هوايي نماز جماعت سيد علي مصطفي زاده قرآبايي مسجد امام حسن مجتبي(ع) سيد علي مصطفي زاده قرآبايي نماز جماعت نيروي هوايي سيد علي مصطفي زاده قرآبايي مسجد امام حسن مجتبي(ع) نيروي هوايي نماز جماعت سيد علي مصطفي زاده قرآبايي مسجد امام حسن مجتبي(ع) نماز جماعت نيروي هوايي سيد علي مصطفي زاده قرآبايي نيروي هوايي نماز جماعت مسجد امام حسن مجتبي(ع) سيد علي مصطفي زاده قرآبايي نيروي هوايي مسجد امام حسن مجتبي(ع) نماز جماعت