City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

نقش برجسته خونگ اژدر

(35 رای)


نقش برجسته خونگ اژدر يکي از آثار باستاني استان خوزستان است که در 15 کيلومتري ايذه در شرق روستاي خونگ اژدر قرار دارد.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

 • نقش برجسته خونگ اژدر
 • نقش برجسته خونگ اژدر
 • نقش برجسته خونگ اژدر
 • نقش برجسته خونگ اژدر
نقش برجسته خونگ اژدر نقش برجسته خونگ اژدر نقش برجسته خونگ اژدر نقش برجسته خونگ اژدر مشاهده گالری

اطلاعات تماس

 • آدرس : خوزستان ،ایذه

«نظرتون چیه؟»

1.توی هر فصل چند تا سفر می ری؟

 اصلا نمي رم  بين 1 تا 2 سفر  بين 3 تا 5 سفر  بيشتر از 5 سفر

2.چه تیپ سفرهایی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 طبيعتگردي  تاريخ گردي  شهرگردي  ساير

3.با کی بیشتر از همه سفر می ری؟

 خونواده ام  دوستام  تورهاي گردشگري  ساير

4.توی هر فصل به طور متوسط چقدر برای سفر کردن هزینه می کنی؟

 کمتر از 100 هزار تومن  بين 100 تا 200 هزار تومن  بين 200 تا 400 هزار تومن  بيشتر از 400 هزار تومن

5.توی تاریخ گردی کدوم یکی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 موزه گردي
 بازديد از عمارت ها و کاخ ها
 بازديد از خونه هاي تاريخي
 بازديد از کليساها و آتشکده ها
 بازديد از قلعه ها و کاروانسراها
 بازديد از پل ها و برج ها
 بازديد از بقيه جاهاي تاريخي

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»سنگ‌نگاره خونگ اژدر دارای دو نقش برجسته است که یکی متعلق به دوره عیلامیان و دیگری به زمان اشکانیان تعلق دارد و نیز نقش برجسته عیلامی متأسفانه تا حدود زیادی محو شده اما مشخص است که موضوع آن بارعام به حضور پادشاه می‌باشد.

 • ویژگی ها

  در دومین نقش برجسته (سنگ‌نگاره اشکانی) تصویر یک مرد سوار بر اسب، یک مرد در وسط، سه مرد به صورت ایستاده و دو کبوتر دیده می‌شود. مرد سوار هیبتی کهنسال و کلاه شاهی بر سر دارد و به چهار نفری که روبروی او ایستاده‌اند و شاید او را سپاس و درود می‌گویند، نزدیک می‌شود. گفته می‌شود مرد سوار بر اسب مهرداد دوم اشکانی است و پشت سر او فردی به عنوان ملازم دیده می‌شود.
 • سیمای عمومی

  شخصی که در وسط تصویر ایستاده و چهره او از روبرو نشان داده شده، یکی از حاکمان محلی است که قامتی بلندتر از دیگران، شال بر شانه چپ و دست چپ بر کمر و قبضه شمشیر دارد. در سمت دیگر کتیبه تصویر سه نفر دیگر به صورت ایستاده‌ دیده می‌شود که اولی یک روحانی است و چیزی شبیه میوه کاج در دست دارد.
 • سایر اطلاعات

  دو نفر دیگر که دستان خود را به حالت گره خورده در برابر کمر گرفته‌اند، احتمالاً نگهبان هستند. در نوک یکی از دو کبوتری که در میان پادشاه سوار بر اسب و حاکم بلندقامت حجاری شده‌اند، حلقه قدرت و فَرَه شاهی بدون هیچ‌گونه نماد تزئینی تنها برای نمایش هیبت و شکوه حضور شاه نقش شده است.
  این سنگ‌نگاره نشانگر آیین تنفیذ قدرت حاکم از سوی مهرداد اشکانی می‌باشد.

اماکن مرتبطتگ ها

نقش برجسته خونگ اژدر خوزستان نقش برجسته نقش خونگ اژدر نقش خوزستان برجسته نقش نقش خونگ اژدر برجسته خوزستان خونگ اژدر نقش خونگ اژدر برجسته خونگ اژدر خوزستان خوزستان نقش خوزستان برجسته خوزستان خونگ اژدر نقش برجسته خونگ اژدر نقش برجسته خوزستان نقش خونگ اژدر برجسته نقش خونگ اژدر خوزستان نقش خوزستان برجسته نقش خوزستان خونگ اژدر برجسته نقش خونگ اژدر برجسته نقش خوزستان برجسته خونگ اژدر خوزستان برجسته خونگ اژدر نقش برجسته خوزستان نقش برجسته خوزستان خونگ اژدر خونگ اژدر نقش برجسته خونگ اژدر نقش خوزستان خونگ اژدر برجسته نقش خونگ اژدر برجسته خوزستان خونگ اژدر خوزستان نقش خونگ اژدر خوزستان برجسته خوزستان نقش برجسته خوزستان نقش خونگ اژدر خوزستان برجسته نقش خوزستان برجسته خونگ اژدر خوزستان خونگ اژدر نقش خوزستان خونگ اژدر برجسته نقش برجسته خونگ اژدر خوزستان نقش خونگ اژدر خوزستان برجسته نقش خوزستان برجسته خونگ اژدر نقش خونگ اژدر برجسته خوزستان نقش خونگ اژدر خوزستان برجسته نقش برجسته خوزستان خونگ اژدر برجسته نقش خونگ اژدر خوزستان برجسته نقش خوزستان خونگ اژدر برجسته خونگ اژدر خوزستان نقش برجسته خونگ اژدر نقش خوزستان