City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

 

نمايشگاه مبلمان شهري

(56 رای)


نخستين جشنواره ملي مبلمان شهري با عنوان «دايره خلاق» از سوي سازمان زيباسازي شهرتهران به منظور معرفي توانمندي ها و توسعه ايده هاي خلاقانه 20 اسفند در برج ميلاد برگزار مي شود.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • نمايشگاه مبلمان شهري
نمايشگاه مبلمان شهري مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • تلفن تماس : ۸۵۸۵
  • وب سایت : www.tehranmiladtower.ir
  • آدرس : تهران، بزرگراه شیخ فضل الله نوری، ورودی بزرگراه شهید همت، کنار گذر اختصاصی برج میلاد

در این جشنواره روز 20 اسفند آثار برگزيده نخستين جشنواره ملي مبلمان شهري در سالن همايش هاي برج ميلاد معرفي شده و 34 اثر برگزيده در محوطه بيروني برج در معرض ديد عموم قرار مي گيرند.

  • ویژگی ها

    هدف از اجراي این جشنواره، تشویق و ترغیب طراحان برای طراحی، توسعه و ساخت طرح های خلاقانه، نوآورانه و اصیل در حوزه نشیمن شهری و به کارگیری ایده های خلاقانه در فرایندهای زیباسازی شهری است.
  • سایر اطلاعات

    فعاليت این جشنواره از 20 آذر آغاز شده و طي اعلام فراخوان آثار هنرمندان به دبيرخانه ارسال شده كه پس از داوري در دو مرحله 22 اثر در بخش رقابتي و 12 اثر در بخش ويژه انتخاب شدند.

اماکن مجاور

اماکن مرتبطتگ ها

نمايشگاه مبلمان شهري برج ميلاد سازمان زيباسازي شهرتهران نشيمن شهري نمايشگاه مبلمان شهري برج ميلاد نمايشگاه مبلمان شهري سازمان زيباسازي شهرتهران نمايشگاه مبلمان شهري نشيمن شهري برج ميلاد نمايشگاه مبلمان شهري نمايشگاه مبلمان شهري سازمان زيباسازي شهرتهران برج ميلاد نشيمن شهري سازمان زيباسازي شهرتهران نمايشگاه مبلمان شهري سازمان زيباسازي شهرتهران برج ميلاد سازمان زيباسازي شهرتهران نشيمن شهري نشيمن شهري نمايشگاه مبلمان شهري نشيمن شهري برج ميلاد نشيمن شهري سازمان زيباسازي شهرتهران نمايشگاه مبلمان شهري برج ميلاد سازمان زيباسازي شهرتهران نمايشگاه مبلمان شهري برج ميلاد نشيمن شهري نمايشگاه مبلمان شهري سازمان زيباسازي شهرتهران برج ميلاد نمايشگاه مبلمان شهري سازمان زيباسازي شهرتهران نشيمن شهري نمايشگاه مبلمان شهري نشيمن شهري برج ميلاد نمايشگاه مبلمان شهري نشيمن شهري سازمان زيباسازي شهرتهران برج ميلاد نمايشگاه مبلمان شهري سازمان زيباسازي شهرتهران برج ميلاد نمايشگاه مبلمان شهري نشيمن شهري برج ميلاد سازمان زيباسازي شهرتهران نشيمن شهري برج ميلاد سازمان زيباسازي شهرتهران نمايشگاه مبلمان شهري برج ميلاد نشيمن شهري نمايشگاه مبلمان شهري برج ميلاد نشيمن شهري سازمان زيباسازي شهرتهران سازمان زيباسازي شهرتهران نمايشگاه مبلمان شهري برج ميلاد سازمان زيباسازي شهرتهران نمايشگاه مبلمان شهري نشيمن شهري سازمان زيباسازي شهرتهران برج ميلاد نمايشگاه مبلمان شهري سازمان زيباسازي شهرتهران برج ميلاد نشيمن شهري سازمان زيباسازي شهرتهران نشيمن شهري نمايشگاه مبلمان شهري سازمان زيباسازي شهرتهران نشيمن شهري برج ميلاد نشيمن شهري نمايشگاه مبلمان شهري برج ميلاد نشيمن شهري نمايشگاه مبلمان شهري سازمان زيباسازي شهرتهران نشيمن شهري برج ميلاد نمايشگاه مبلمان شهري نشيمن شهري برج ميلاد سازمان زيباسازي شهرتهران نشيمن شهري سازمان زيباسازي شهرتهران نمايشگاه مبلمان شهري نشيمن شهري سازمان زيباسازي شهرتهران برج ميلاد نمايشگاه مبلمان شهري برج ميلاد سازمان زيباسازي شهرتهران نشيمن شهري نمايشگاه مبلمان شهري سازمان زيباسازي شهرتهران نشيمن شهري برج ميلاد نمايشگاه مبلمان شهري نشيمن شهري برج ميلاد سازمان زيباسازي شهرتهران نمايشگاه مبلمان شهري سازمان زيباسازي شهرتهران برج ميلاد نشيمن شهري نمايشگاه مبلمان شهري سازمان زيباسازي شهرتهران نشيمن شهري برج ميلاد نمايشگاه مبلمان شهري برج ميلاد نشيمن شهري سازمان زيباسازي شهرتهران برج ميلاد نمايشگاه مبلمان شهري سازمان زيباسازي شهرتهران نشيمن شهري برج ميلاد نمايشگاه مبلمان شهري نشيمن شهري سازمان زيباسازي شهرتهران برج ميلاد سازمان زيباسازي شهرتهران نشيمن شهري نمايشگاه مبلمان شهري برج ميلاد سازمان زيباسازي شهرتهران نمايشگاه مبلمان شهري نشيمن شهري