City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گلزار شهداي کليمي تهران

(79 رای)


گلزار شهداي کليمي تهران موسوم به «بهشتيه تهران» ارديبهشت و خرداد سال جاري به همت «معاونت عمران مسکن تهران بزرگ» ساماندهي و مورد بازسازي محوطه مزار شهدا  قرار گرفت.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • گلزار شهداي کليمي تهران
  • گلزار شهداي کليمي تهران
  • گلزار شهداي کليمي تهران
  • گلزار شهداي کليمي تهران
گلزار شهداي کليمي تهران گلزار شهداي کليمي تهران گلزار شهداي کليمي تهران گلزار شهداي کليمي تهران مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • آدرس : تهران، بزرگراه خاوران، جنب فرهنگسرای خاوران

اسامی چند تن از شهدای عزیز و هموطن کلیمی شهید شهرام زرینی، شهید اسحاق تیزابی، شهید فریبرز موریم، جاویدالاثر حمید نهاوندی، شهید سیروس حکیمیان، شهید یعقوب یدیدصیون، شهید حبیب تکلیفی، شهید سالار روشنی، شهید اسحاق باخاج، شهید عزیزه الیادی (روشنی) است.

  • تاریخچه

    در این محل به نصب سکو و المان یادواره شهدای کلیمی اقدام شد و یکشنبه 24 آذر ماه این گلزار شهدا به صورت رسمی افتتاح شد.

اماکن مرتبطتگ ها

مقبرت الشهدا گلزار شهداي کليمي تهران شهداي گمنام خاوران مقبرت الشهدا گلزار شهداي کليمي تهران مقبرت الشهدا شهداي گمنام مقبرت الشهدا خاوران گلزار شهداي کليمي تهران مقبرت الشهدا مقبرت الشهدا شهداي گمنام گلزار شهداي کليمي تهران خاوران شهداي گمنام مقبرت الشهدا شهداي گمنام گلزار شهداي کليمي تهران شهداي گمنام خاوران خاوران مقبرت الشهدا خاوران گلزار شهداي کليمي تهران خاوران شهداي گمنام مقبرت الشهدا گلزار شهداي کليمي تهران شهداي گمنام مقبرت الشهدا گلزار شهداي کليمي تهران خاوران مقبرت الشهدا شهداي گمنام گلزار شهداي کليمي تهران مقبرت الشهدا شهداي گمنام خاوران مقبرت الشهدا خاوران گلزار شهداي کليمي تهران مقبرت الشهدا خاوران شهداي گمنام گلزار شهداي کليمي تهران مقبرت الشهدا شهداي گمنام گلزار شهداي کليمي تهران مقبرت الشهدا خاوران گلزار شهداي کليمي تهران شهداي گمنام خاوران گلزار شهداي کليمي تهران شهداي گمنام مقبرت الشهدا گلزار شهداي کليمي تهران خاوران مقبرت الشهدا گلزار شهداي کليمي تهران خاوران شهداي گمنام شهداي گمنام مقبرت الشهدا گلزار شهداي کليمي تهران شهداي گمنام مقبرت الشهدا خاوران شهداي گمنام گلزار شهداي کليمي تهران مقبرت الشهدا شهداي گمنام گلزار شهداي کليمي تهران خاوران شهداي گمنام خاوران مقبرت الشهدا شهداي گمنام خاوران گلزار شهداي کليمي تهران خاوران مقبرت الشهدا گلزار شهداي کليمي تهران خاوران مقبرت الشهدا شهداي گمنام خاوران گلزار شهداي کليمي تهران مقبرت الشهدا خاوران گلزار شهداي کليمي تهران شهداي گمنام خاوران شهداي گمنام مقبرت الشهدا خاوران شهداي گمنام گلزار شهداي کليمي تهران مقبرت الشهدا گلزار شهداي کليمي تهران شهداي گمنام خاوران مقبرت الشهدا شهداي گمنام خاوران گلزار شهداي کليمي تهران مقبرت الشهدا خاوران گلزار شهداي کليمي تهران شهداي گمنام مقبرت الشهدا شهداي گمنام گلزار شهداي کليمي تهران خاوران مقبرت الشهدا شهداي گمنام خاوران گلزار شهداي کليمي تهران مقبرت الشهدا گلزار شهداي کليمي تهران خاوران شهداي گمنام گلزار شهداي کليمي تهران مقبرت الشهدا شهداي گمنام خاوران گلزار شهداي کليمي تهران مقبرت الشهدا خاوران شهداي گمنام گلزار شهداي کليمي تهران شهداي گمنام خاوران مقبرت الشهدا گلزار شهداي کليمي تهران شهداي گمنام مقبرت الشهدا خاوران