City Id =1

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

کوهنوردي

 • کوه چلغوم
  (79 رای)


  این کوه با ارتفاع 2233 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد شمالی و در 32 کیلومتري شمال مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

  0 دیدگاه 3504 بازدید
 • کوه گرگرداغي
  (73 رای)


  کوه گرگرداغی با ارتفاع 3526 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش مرکزي، دهستان سردابه و در 37 کیلومتري شمال غربی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

  0 دیدگاه 2344 بازدید
 • کوه ختابان
  (77 رای)


  کوه ختابان در ۶ كيلومتری جنوب و جنوب باختری بوانات قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 2145 بازدید
 • کوه لراخاني
  (97 رای)


  کوه لراخانی با ارتفاع 2746 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزي، دهستان خانندبیل شرقی و در 7 کیلومتري شمال شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

  0 دیدگاه 2604 بازدید
 • کوه آسمه چال
  (91 رای)


  به عنوان یکی دیگر از ارتفاعات خلخال می توان به کوه آسمه چال اشاره کرد.

  0 دیدگاه 1327 بازدید
 • کوه حاجي چاي
  (66 رای)


  کوه حاجی چاي با ارتفاع 2702 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش نیر، دهستان دورسونخواجه و در 35 کیلومتري جنوب غربی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

  0 دیدگاه 3983 بازدید
 • کوه قراول
  (75 رای)


  کوه قراول با ارتفاع 2114 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش نیر، دهستان یورتچی غربی و در 45 کیلومتري جنوب غربی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

  0 دیدگاه 1074 بازدید
 • قله صندوق سندران
  (49 رای)


  قله صندوق سندران در جنوب روستای علم كندی از توابع دهستان اورياد واقع شده است.

  0 دیدگاه 3232 بازدید
 • کوه برم فيروز
  (73 رای)


  کوه برم فیروز نام یکی از کوه‌های استان فارس است که در شهرستان سپیدان و در ۹۰ کیلومتری شمال غرب شیراز واقع شده است.

  0 دیدگاه 2573 بازدید
 • کوه ياستي بلاغ
  (76 رای)


  کوه یاستی بلاغ با ارتفاع 2000 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزي، دهستان خانندبیل شرقی و در 10 کیلومتري شمال غربی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

  0 دیدگاه 838 بازدید
 • قله صندوق سندران

  قله صندوق سندران در جنوب روستای علم كندی از توابع دهستان اورياد واقع شده است.

  0 دیدگاه 3232 بازدید
 • قله بابا گيلدر

  قله بابا گيلدر در 95 كيلومتری جنوب غربی زنجان و در غرب روستای حلب از توابع دهستان انگوران واقع شده است.

  0 دیدگاه 3509 بازدید
 • قله قارقالان

  قله قارقالان در شهرستان ماهنشان زنجان که در مرز استان زنجان و آذربایجان غربی است، قرار دارد.

  0 دیدگاه 2000 بازدید
 • کوه سفيد اقليد

  کوه سفید اقلید مطابق با جهت عمومى زاگرس از شمال غربى به جنوب شرقى کشيده شده است.

  0 دیدگاه 4853 بازدید
 • کوه ختابان

  کوه ختابان در ۶ كيلومتری جنوب و جنوب باختری بوانات قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 2145 بازدید
 • کوه تودج

  این کوه در جنوب غربی استهبان و مشرف به روستای گرده قرار دارد و بیشینه ارتفاع آن ۳۱۵۰ متر از سطح دریا است.

  0 دیدگاه 3405 بازدید
 • خرمن کوه

  خرمن کوه يک پديده گنبدى شکل در راه سروستان به استهبان و در همسايگى درياچه بختگان استان فارس است.

  0 دیدگاه 4076 بازدید
 • کوه دراک

  کوه دراک (کوه برفی، کوه مستسقی، کوه مادر)، کوهی است در شهر شیراز که از غرب این شهر آغاز شده و با گذشتن از شمال غرب شهر ادامه یافته و به روستای علی آباد منتهی می‌شود.

  0 دیدگاه 3258 بازدید
 • کوه برم فيروز

  کوه برم فیروز نام یکی از کوه‌های استان فارس است که در شهرستان سپیدان و در ۹۰ کیلومتری شمال غرب شیراز واقع شده است.

  0 دیدگاه 2573 بازدید
 • کوه گر

  کوه گر یکی دیگر از ارتفاعات استان فارس به شمار می رود که در در شهرستان مرودشت واقع شده است.

  0 دیدگاه 1926 بازدید
 • کوه چهل گزي

  کوه چهل گزي با ارتفاع 2378 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزي، دهستان خانندبیل شرقی و در 12 کیلومتري جنوب شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

  0 دیدگاه 3383 بازدید
 • کوه گوني

  کوه گونی با ارتفاع 2090 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش نیر، دهستان یورتچی غربی و در 45 کیلومتري جنوب غربی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

  0 دیدگاه 3339 بازدید
 • کوه طالش بلاغ

  کوه طالش بلاغ با ارتفاع 2118 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزي، دهستان سنجبد شرقی و در 22 کیلومتري شمال مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

  0 دیدگاه 3332 بازدید
 • کوه آلي چالي

  کوه آلی چالی با ارتفاع 2194 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش خورش رستم، دهستان خورش رستم شمالی و در 20 کیلومتري جنوب غربی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

  0 دیدگاه 3296 بازدید
 • کوه ساري

  کوه ساري با ارتفاع 2027 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد غربی و در 30 کیلومتري شمال غربی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

  0 دیدگاه 3287 بازدید
 • کوه مرمر

  کوه مرمر با ارتفاع 2100 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد شمالی و در 32 کیلومتري شمال غربی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

  0 دیدگاه 3261 بازدید
 • کوه دراک

  کوه دراک (کوه برفی، کوه مستسقی، کوه مادر)، کوهی است در شهر شیراز که از غرب این شهر آغاز شده و با گذشتن از شمال غرب شهر ادامه یافته و به روستای علی آباد منتهی می‌شود.

  0 دیدگاه 3258 بازدید
 • کوه برف انبار فردو

  کوه برف انبار فردو، درجنوب شهرستان قم در روستای فردو از بخش کهک واقع شده است.

  0 دیدگاه 3253 بازدید
 • قله صندوق سندران

  قله صندوق سندران در جنوب روستای علم كندی از توابع دهستان اورياد واقع شده است.

  0 دیدگاه 3232 بازدید
 • کوه خان علي بي چن

  کوه خان علی بی چن با ارتفاع 2181 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش نیر، دهستان یورتچی شرقی و در 40 کیلومتري جنوب غربی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

  0 دیدگاه 3121 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری