City Id =1

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

مسافرخانه

 • مهمانسرا بهمن
  (54 رای)


  مهمانسرا بهمن در خیابان ولیعصر واقع شده است و برای اقامت هایی با هدف آبگرم درمانی مناسب است.

  0 دیدگاه 209 بازدید
 • مهمانسرا رضا
  (51 رای)


  مهمانسرا رضا در خیابان حضرتی واقع شده است و همچنین قیمت های مناسبی دارد.

  0 دیدگاه 893 بازدید
 • مهمانسرا گلشن
  (45 رای)


  مهمانسرا گلشن در خیابان تیموری واقع شده است و امکانات نسبتا خوبی دارد.

  0 دیدگاه 217 بازدید
 • مهمانسرا آسيا
  (44 رای)


  مهمانسرا آسیا در خیابان امام شهرستان پارس آباد واقع شده است و دسترسی نسبتا خوبی دارد.

  0 دیدگاه 1924 بازدید
 • مهمانسرا صفوي
  (62 رای)


  مهمانسرا صفوی در خیابان امام خمینی واقع شده است و با امکانات معمولی برای اقامت کوتاه مناسب است.

  0 دیدگاه 1767 بازدید
 • مسافرخانه ميثاق
  (77 رای)


  مهمانپذیر میثاق در محدوده بازار تهران قرار دارد و از موقعیت فوق العاده ای برای دسترسی به محدوده مرکزی شهر، مترو و مراکز خرید برخوردار است.

  0 دیدگاه 3561 بازدید
 • مهمانسرا قدس
  (48 رای)


  مهمانسرا قدس در خیابان حضرتی واقع شده است و قیمت های مناسبی دارد.

  0 دیدگاه 926 بازدید
 • مهمانسرا شکوفه
  (64 رای)


  مهمانسرا شکوفه در خیابان افراسیابی واقع شده است و قیمت های خوبی دارد.

  0 دیدگاه 2242 بازدید
 • مهمانسرا پارسا
  (53 رای)


  مهمانسرا پارسا در خیابان امام خمینی واقع شده است و دسترسی بسیار خوبی به بازار جلالی دارد.

  0 دیدگاه 485 بازدید
 • مهمانسرا افق
  (56 رای)


  مهمانسرا افق در خیابان امام خمینی واقع شده و نزدیک به پارک ملت است.

  0 دیدگاه 506 بازدید
 • مهمانسرا مروت

  مهمانسرا مروت در میدان گاومیش گلی و به آبگرم گاومیش گلی نزدیک است.

  0 دیدگاه 1156 بازدید
 • مهمانسرا مدرن علي

  مهمانسرا مدرن علی در ابتداری خیابان ژنرال واقع شده است و با امکانات معمولی برای اقامت کوتاه بسیار مناسب است.

  0 دیدگاه 3092 بازدید
 • مهمانسرا گلشن

  مهمانسرا گلشن در خیابان آیت ا... مدرس واقع شده است و همچنین قیمت های مناسبی دارد.

  0 دیدگاه 138 بازدید
 • مهمانسرا گلشن

  مهمانسرا گلشن در خیابان ولیعصر و همچنین جنب آبگرم پهنلو واقع شده است.

  0 دیدگاه 2071 بازدید
 • مهمانسرا کوثر

  مهمانسرا کوثر در خیابان خیابان بهداري واقع شده و به آبگرم گاومیش گلی بسیار نزدیک است.

  0 دیدگاه 2008 بازدید
 • مهمانسرا کاوه

  اگر برای آب درمانی به شهر سرعین سفر کردید، مهمانسرا کاوه نزدیک به آبگرم قهوه سویی واقع شده است.

  0 دیدگاه 1793 بازدید
 • مهمانسرا کامران 2

  مهمانسرا کامران 2 در خیابان ژنرال سرعین واقع شده است و دسترسی مناسبی دارد.

  0 دیدگاه 869 بازدید
 • مهمانسرا کامران 1

  مهمانسرا کامران 1 در خیابان ژنرال واقع شده است و قیمت های مناسبی دارد.

  0 دیدگاه 1731 بازدید
 • مهمانسرا کارون

  مهمانسرا کارون در انتهای خیابان ولیعصر سرعین واقع شده و با امکانات معمولی برای اقامت کوتاه مدت مناسب است.

  0 دیدگاه 1993 بازدید
 • مهمانسرا فردوسي

  مهمانسرا فردوسی در خیابان امام خمینی واقع شده است و امکانات معمولی دارد.

  0 دیدگاه 2851 بازدید
 • مهمانسرا شمشيري

  مهمانسرا شمشیری در خیابان امام خمینی اردبیل واقع شده است و امکانات معمولی دارد.

  0 دیدگاه 3000 بازدید
 • مهمانپذير توريست

  مهمانپذیر توریست از جمله مسافرخانه های گرگان است که برای اقامت در شهر می توانید به آن مراجعه کنید.

  0 دیدگاه 2997 بازدید
 • مهمانسرا صدف

  مهمانسرا صدف در خیابان اراک شهر قم واقع شده است و از قیمت های مناسبی برای اقامت در قم برخوردار است.

  0 دیدگاه 2991 بازدید
 • مسافرخانه نمايان

  مسافرخانه نمایان یکی از مسافرخانه های محدوده شهر ری است که در نزدیکی حرم واقع شده است.

  0 دیدگاه 2922 بازدید
 • مهمانسرا استقلال

  مهمانسرا استقلال در خیابان دهنا واقع شده است و دسترسی نسبتا خوبی را دارد.

  0 دیدگاه 2907 بازدید
 • مهمانسرا صدوقي

  مهمانسرا صدوقی در خیابان ولیعصر واقع شده و به آبگرم پهنلو بسیار نزدیک است.

  0 دیدگاه 2892 بازدید
 • مسافرخانه مرکزي

  مسافرخانه مرکزی از جمله مراکز اقامتی مرکز شهر تهران است که برای اقامت های ارزان قیمت مناسب است.

  0 دیدگاه 2866 بازدید
 • مهمانسرا فردوسي

  مهمانسرا فردوسی در خیابان امام خمینی واقع شده است و امکانات معمولی دارد.

  0 دیدگاه 2851 بازدید
 • مهمانسرا دلخوش سرا

  مهمانسرا دلخوش سرا در میدان گاومیش گلی واقع شده است و امکانات خوبی دارد.

  0 دیدگاه 2831 بازدید
 • مهمان سراي ميهن قم

  مهمانسرا ميهن در خیابان ارم شهر قم واقع شده است و از قیمت های مناسبی برای اسکان در شهر قم برخوردار است.

  0 دیدگاه 2799 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری