City Id =1

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

مسافرخانه

 • مهمانسرا کسري
  (42 رای)


  مهمانسرا کسری در خیابان زند واقع شده و به چندین ایستگاه اتوبوسرانی و ایستگاه مترو زندیه بسیار نزدیک است.

  0 دیدگاه 595 بازدید
 • مهمانسرا مدرن علي
  (56 رای)


  مهمانسرا مدرن علی در ابتداری خیابان ژنرال واقع شده است و با امکانات معمولی برای اقامت کوتاه بسیار مناسب است.

  0 دیدگاه 3092 بازدید
 • مهمانسرا شفق
  (62 رای)


  مهمانسرا شفق ر سه راه احمدی واقع شده و به پایانه اتوبوسرانی احمدی نزدیک است.

  0 دیدگاه 580 بازدید
 • مهمانسرا تخت جمشيد
  (52 رای)


  مهمانسرا تخت جمشید در خیابان زند واقع شده و با امکانات معمولی و قیمت های مناسب برای اقامت کوتاه مدت بسیار مناسب است.

  0 دیدگاه 985 بازدید
 • مهمانسرا خيام
  (58 رای)


  مهمانسرا خیام در خیابان تختی واقع شده است و نزدیک کنار گذر شرقی است.

  0 دیدگاه 269 بازدید
 • مهمانسرا نگين
  (57 رای)


  مهمانسرا نگین در خیابان طالقانی واقع شده است و به آبگرم قهوه سویی دسترسی خوبی دارد.

  0 دیدگاه 1183 بازدید
 • مسافرخانه سيادت
  (51 رای)


  مهمانپذیر سیادت از جمله مسافرخانه های موجود در شهر تهران است که در محدوده مرکزی پایتخت قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 1985 بازدید
 • مهمانسرا برادران محسن زاده
  (54 رای)


  مهمانسرا برادران محسن زاده در خیابان امام خمینی واقع شده است و امکانات معمولی دارد.

  0 دیدگاه 3724 بازدید
 • مهمانسرا عارف
  (70 رای)


  یکی دیگر از مراکز اقامتی در سرعین می توان به مهمانسرا عارف در خیابان دانش اشاره کرد.

  0 دیدگاه 822 بازدید
 • مهمانسرا گله داري
  (63 رای)


  مهمانسرا گله داری در خیابان افراسیابی واقع شده است و همچنین نزدیک به خرم رود است.

  0 دیدگاه 2152 بازدید
 • مهمانسرا فردوس

  اگر برای آب درمانی به شهر سرعین سفر کردید، مهمانسرا فردوس نزدیک به آبگرم قهوه سویی واقع شده است.

  0 دیدگاه 757 بازدید
 • مهمانسرا غدير

  مهمانسرا غدیر در خیابان قیام واقع شده است و امکانات معمولی دارد.

  0 دیدگاه 98 بازدید
 • مهمانسرا عدل

  مهمانسرا عدل در خیابان ولیعصر واقع شده است و امکانات مناسبی دارد.

  0 دیدگاه 1886 بازدید
 • مهمانسرا عارف

  یکی دیگر از مراکز اقامتی در سرعین می توان به مهمانسرا عارف در خیابان دانش اشاره کرد.

  0 دیدگاه 822 بازدید
 • مهمانسرا طوس

  مهمانسرا طوس در خیابان شهید بهشتی واقع است و قیمت های مناسبی دارد.

  0 دیدگاه 1492 بازدید
 • مهمانسرا طالقاني

  مهمانسرا طالقانی در خیابان ولیعصر واقع شده است و امکانات خوبی دارد.

  0 دیدگاه 1928 بازدید
 • مهمانسرا صفوي

  مهمانسرا صفوی در خیابان امام خمینی واقع شده است و با امکانات معمولی برای اقامت کوتاه مناسب است.

  0 دیدگاه 1767 بازدید
 • مهمانسرا صفا

  اگر برای اقامت کوتاه مدت در اردبیل قصد انتخاب داشتید، مهمانسرا صفا یکی از گزینه های شما است که در نزدیکی آبگرم پهنلو واقع شده است.

  0 دیدگاه 1249 بازدید
 • مهمانسرا صفا

  مهمانسرا صفا در خیابان کاشانی واقع شده است و قیمت های مناسبی دارد.

  0 دیدگاه 1544 بازدید
 • مهمانسرا صدوقي

  مهمانسرا صدوقی در خیابان ولیعصر واقع شده و به آبگرم پهنلو بسیار نزدیک است.

  0 دیدگاه 2892 بازدید
 • مهمانسرا دشتي

  مهمانسرا دشتی در چهاراراه پیروزی شیراز واقع شده است و همچنین امکانات معمولی دارد.

  0 دیدگاه 2778 بازدید
 • مهمانسرا سروش

  مهمانسرا سروش در خیابان زند و روبروی سینما قیام واقع شده است و دسترسی نسبتا خوبی دارد.

  0 دیدگاه 2769 بازدید
 • مهمانسراي اميرکبير

  مهمانسرای امیرکبیر در خیابان امام خمینی (ره) واقع شده و قیمت های بسیار مناسب دارد.

  0 دیدگاه 2723 بازدید
 • مهمانسرا زيبا

  مهمانسرا زیبا در سه راه طالقانی واقع شده است و دسترسی خوبی دارد.

  0 دیدگاه 2718 بازدید
 • مهمانسرا بوشهر

  مهمانسرا بوشهر در چهراراه مشیر واقع شده و با قیمت های مناسب برای اقامت کوتاه مدت مناسب است.

  0 دیدگاه 2700 بازدید
 • مهمانسرا جواديه

  مهمانسرا جوادیه در دروازه کازرون واقع شده است و به چندین ایستگاه اتوبوس بسیار نزدیک است و دسترسی خوبی دارد.

  0 دیدگاه 2697 بازدید
 • مهمانسرا ولي عصر

  مهمانسرا ولی عصر در خیابان تختی واقع شده و با امکانات مناسب برای اقامت کوتاه مدت مناسب است.

  0 دیدگاه 2668 بازدید
 • مهمانسراي دولت

  مهمانسرای دولت در ابتدای جاده گاوازگ واقع شده و قیمت های مناسبی دارد.

  0 دیدگاه 2640 بازدید
 • مهمانسرا بيله

  مهمانسرا بیله در خیابان شهریار شهرستان بیله سوار واقع شده است و همچنین دسترسی خوبی دارد.

  0 دیدگاه 2634 بازدید
 • مهمانسرا خزر

  مهمانسرا خزر در خیابان طالقانی واقع شده و قیمت های مناسبی دارد.

  0 دیدگاه 2633 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری