City Id =30

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

فضاي شهري

 • بام ملاير
  (81 رای)


  بام ملایر تفرجگاهی زیبا برای گردشگران داخلی و خارجی است و به عنوان یکی از مراکز تفریحی ملایر شناخته می شود.

  0 دیدگاه 4995 بازدید
 • تپه تفريحي حاج عنايت همدان
  (47 رای)


  تپه حاج عنایت و بوستان آن که به اسم بوستان حاج عنایت شناخته می شود، یکی از مراکز تفریحی همدان به شمار می رود که در حاشیه شرقی شهر قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 3451 بازدید
 • تپه تفريحي حاج عنايت همدان

  تپه حاج عنایت و بوستان آن که به اسم بوستان حاج عنایت شناخته می شود، یکی از مراکز تفریحی همدان به شمار می رود که در حاشیه شرقی شهر قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 3451 بازدید
 • بام ملاير

  بام ملایر تفرجگاهی زیبا برای گردشگران داخلی و خارجی است و به عنوان یکی از مراکز تفریحی ملایر شناخته می شود.

  0 دیدگاه 4995 بازدید
 • بام ملاير

  بام ملایر تفرجگاهی زیبا برای گردشگران داخلی و خارجی است و به عنوان یکی از مراکز تفریحی ملایر شناخته می شود.

  0 دیدگاه 4995 بازدید
 • تپه تفريحي حاج عنايت همدان

  تپه حاج عنایت و بوستان آن که به اسم بوستان حاج عنایت شناخته می شود، یکی از مراکز تفریحی همدان به شمار می رود که در حاشیه شرقی شهر قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 3451 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!