City Id =30

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

موزه

 • گنجينه برق همدان
  (88 رای)


  از سال 1377 ، بقایای دستگاه های تولید برق همدان که تداعی کننده یاد آن روزها است، به صورت موزه کوچکی در تپه عباس آباد در معرض دید عموم گذاشته شده است.

  0 دیدگاه 1565 بازدید
 • باغ موزه نظري همدان
  (46 رای)


  باغ موزه نظری یک موزه مردم شناسی است که گردشگران می توانند فرهنگ و آداب و سنن مردم همدان را در یک نگاه به تماشا بشینند. بر سردر این موزه عبارت موزه ابن سینا همدان درج شده ولی با این وصف این موزه بنام باغ موزه نظری معروف است.

  0 دیدگاه 2502 بازدید
 • موزه تاريخ و فرهنگ نهاوند
  (81 رای)


  موزه تاریخ و فرهنگ شهرستان نهاوند شامل آثاری از دوره‌های مختلف تاریخی که از نقاط مختلف نهاوند کاوشگری شده، نمونه کوچکی از تاریخ غنی و پرافتخار مردم شهرستان نهاوند است.

  0 دیدگاه 2072 بازدید
 • موزه هگمتانه همدان
  (68 رای)


  موزه هگمتانه از مکانهای دیدنی همدان است که در مکانی نزدیک به تپه هگمتانه قرار دارد. پیشنهاد می کنیم اگر سری به همدان زدید، بازدید از موزه هگمتانه را از دست ندهید.

  0 دیدگاه 1276 بازدید
 • موزه لطفعليان ملاير
  (70 رای)


  موزه لطفعليان ملاير در خانه تاریخی موسوم به لطفعلیان واقع شده و یکی از جاذبه‌های تاریخی شهرستان ملایر است که در خیابان شهید مصطفی خمینی ملایر قرار دارد.

  0 دیدگاه 2018 بازدید
 • موزه طب آرامگاه بوعلي سينا همدان
  (49 رای)


  موزه طب آرامگاه بوعلي سینا همدان با دارا بودن آثار ارزشمندی همچون قدیمی ترین نسخه خطی کتاب قانون بوعلی سینا به عنوان یکی از موزه های برتر و جالب توجه استان همدان شناخته می شود.

  0 دیدگاه 1748 بازدید
 • موزه مردم شناسي اسد آباد
  (85 رای)


  موزه اسد آباد در واقع یکی از موزه های مردم شناسی استان همدان است که در بنای یادبود سید جمال الدین اسدآبادی واقع شده است. پیشنهاد می کنیم در بازدید از اسد آباد، حتما سری به یادبود سید جمال الدین و موزه مردم شناسی اسد آباد بزنید.

  0 دیدگاه 3035 بازدید
 • موزه تويسرکان
  (17 رای)


  موزه تاریخ و فرهنگ تویسرکان در خانه مسعودی که یادگاری زیبا از دوران قاجاریه است، قرار دارد و به عنوان یکی از موزه های خوب استان همدان شناخته می شود.

  0 دیدگاه 1397 بازدید
 • موزه حمام حاج آقا تراب نهاوند
  (15 رای)


  موزه حمام حاج آقا تراب در یکی از محلات قدیمی شهر نهاوند واقع شده و به عنوان یکی از جاذبه های تاریخی مورد بازدید مردم قرار می گیرد. این موزه نزدیک بازار قیصریه رو به روی مسجد حاج اقاتراب نهاوند قرار دارد.

  0 دیدگاه 1981 بازدید
 • موزه طب آرامگاه بوعلي سينا همدان

  موزه طب آرامگاه بوعلي سینا همدان با دارا بودن آثار ارزشمندی همچون قدیمی ترین نسخه خطی کتاب قانون بوعلی سینا به عنوان یکی از موزه های برتر و جالب توجه استان همدان شناخته می شود.

  0 دیدگاه 1748 بازدید
 • گنجينه برق همدان

  از سال 1377 ، بقایای دستگاه های تولید برق همدان که تداعی کننده یاد آن روزها است، به صورت موزه کوچکی در تپه عباس آباد در معرض دید عموم گذاشته شده است.

  0 دیدگاه 1565 بازدید
 • موزه لطفعليان ملاير

  موزه لطفعليان ملاير در خانه تاریخی موسوم به لطفعلیان واقع شده و یکی از جاذبه‌های تاریخی شهرستان ملایر است که در خیابان شهید مصطفی خمینی ملایر قرار دارد.

  0 دیدگاه 2018 بازدید
 • باغ موزه نظري همدان

  باغ موزه نظری یک موزه مردم شناسی است که گردشگران می توانند فرهنگ و آداب و سنن مردم همدان را در یک نگاه به تماشا بشینند. بر سردر این موزه عبارت موزه ابن سینا همدان درج شده ولی با این وصف این موزه بنام باغ موزه نظری معروف است.

  0 دیدگاه 2502 بازدید
 • موزه تاريخ و فرهنگ نهاوند

  موزه تاریخ و فرهنگ شهرستان نهاوند شامل آثاری از دوره‌های مختلف تاریخی که از نقاط مختلف نهاوند کاوشگری شده، نمونه کوچکی از تاریخ غنی و پرافتخار مردم شهرستان نهاوند است.

  0 دیدگاه 2072 بازدید
 • موزه حمام حاج آقا تراب نهاوند

  موزه حمام حاج آقا تراب در یکی از محلات قدیمی شهر نهاوند واقع شده و به عنوان یکی از جاذبه های تاریخی مورد بازدید مردم قرار می گیرد. این موزه نزدیک بازار قیصریه رو به روی مسجد حاج اقاتراب نهاوند قرار دارد.

  0 دیدگاه 1981 بازدید
 • موزه تويسرکان

  موزه تاریخ و فرهنگ تویسرکان در خانه مسعودی که یادگاری زیبا از دوران قاجاریه است، قرار دارد و به عنوان یکی از موزه های خوب استان همدان شناخته می شود.

  0 دیدگاه 1397 بازدید
 • موزه مردم شناسي اسد آباد

  موزه اسد آباد در واقع یکی از موزه های مردم شناسی استان همدان است که در بنای یادبود سید جمال الدین اسدآبادی واقع شده است. پیشنهاد می کنیم در بازدید از اسد آباد، حتما سری به یادبود سید جمال الدین و موزه مردم شناسی اسد آباد بزنید.

  0 دیدگاه 3035 بازدید
 • موزه هگمتانه همدان

  موزه هگمتانه از مکانهای دیدنی همدان است که در مکانی نزدیک به تپه هگمتانه قرار دارد. پیشنهاد می کنیم اگر سری به همدان زدید، بازدید از موزه هگمتانه را از دست ندهید.

  0 دیدگاه 1276 بازدید
 • موزه مردم شناسي اسد آباد

  موزه اسد آباد در واقع یکی از موزه های مردم شناسی استان همدان است که در بنای یادبود سید جمال الدین اسدآبادی واقع شده است. پیشنهاد می کنیم در بازدید از اسد آباد، حتما سری به یادبود سید جمال الدین و موزه مردم شناسی اسد آباد بزنید.

  0 دیدگاه 3035 بازدید
 • باغ موزه نظري همدان

  باغ موزه نظری یک موزه مردم شناسی است که گردشگران می توانند فرهنگ و آداب و سنن مردم همدان را در یک نگاه به تماشا بشینند. بر سردر این موزه عبارت موزه ابن سینا همدان درج شده ولی با این وصف این موزه بنام باغ موزه نظری معروف است.

  0 دیدگاه 2502 بازدید
 • موزه تاريخ و فرهنگ نهاوند

  موزه تاریخ و فرهنگ شهرستان نهاوند شامل آثاری از دوره‌های مختلف تاریخی که از نقاط مختلف نهاوند کاوشگری شده، نمونه کوچکی از تاریخ غنی و پرافتخار مردم شهرستان نهاوند است.

  0 دیدگاه 2072 بازدید
 • موزه لطفعليان ملاير

  موزه لطفعليان ملاير در خانه تاریخی موسوم به لطفعلیان واقع شده و یکی از جاذبه‌های تاریخی شهرستان ملایر است که در خیابان شهید مصطفی خمینی ملایر قرار دارد.

  0 دیدگاه 2018 بازدید
 • موزه حمام حاج آقا تراب نهاوند

  موزه حمام حاج آقا تراب در یکی از محلات قدیمی شهر نهاوند واقع شده و به عنوان یکی از جاذبه های تاریخی مورد بازدید مردم قرار می گیرد. این موزه نزدیک بازار قیصریه رو به روی مسجد حاج اقاتراب نهاوند قرار دارد.

  0 دیدگاه 1981 بازدید
 • موزه طب آرامگاه بوعلي سينا همدان

  موزه طب آرامگاه بوعلي سینا همدان با دارا بودن آثار ارزشمندی همچون قدیمی ترین نسخه خطی کتاب قانون بوعلی سینا به عنوان یکی از موزه های برتر و جالب توجه استان همدان شناخته می شود.

  0 دیدگاه 1748 بازدید
 • گنجينه برق همدان

  از سال 1377 ، بقایای دستگاه های تولید برق همدان که تداعی کننده یاد آن روزها است، به صورت موزه کوچکی در تپه عباس آباد در معرض دید عموم گذاشته شده است.

  0 دیدگاه 1565 بازدید
 • موزه تويسرکان

  موزه تاریخ و فرهنگ تویسرکان در خانه مسعودی که یادگاری زیبا از دوران قاجاریه است، قرار دارد و به عنوان یکی از موزه های خوب استان همدان شناخته می شود.

  0 دیدگاه 1397 بازدید
 • موزه هگمتانه همدان

  موزه هگمتانه از مکانهای دیدنی همدان است که در مکانی نزدیک به تپه هگمتانه قرار دارد. پیشنهاد می کنیم اگر سری به همدان زدید، بازدید از موزه هگمتانه را از دست ندهید.

  0 دیدگاه 1276 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!