City Id =30

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

پارک ملي

 • منطقه حفاظت شده آلموبلاغ همدان
  (39 رای)


  منطقه حفاظت شده آلموبلاغ در شمال شهرستان اسدآباد و 35 کیلومتری شمال غرب شهرستان همدان قرار دارد و یکی از جاذبه های توریستی استان همدان به شمار می رود.

  0 دیدگاه 1428 بازدید
 • منطقه شکار ممنوع خرقان زرنديه
  (32 رای)


  منطقه شکار ممنوع خرقان در شمال شهرستان زرنديه تا جنوب بخش نوبران ساوه را در بر گرفته است. وجود زيستگاههاي حساس، ارزشمند و گونه هاي نادر گياهي علت اين ممنوعيت شكار در این منطقه است.

  0 دیدگاه 3178 بازدید
 • منطقه حفاظت شده نشر همدان
  (45 رای)


  منطقه حفاظت شده نشر (شراء) وسعتی بالغ بر 10700 هکتار دارد و یکی از جاذبه های طبیعی همدان محسوب می شود. منطقه حفاظت شده نشر همدان درفاصله حدود 45 کیلومتری شرق همدان در نزدیکی روستایی به همین نام واقع شده است.

  0 دیدگاه 491 بازدید
 • منطقه حفاظت شده لشگردر ملاير
  (40 رای)


  منطقه حفاظت شده لشگر در شهر ملایر همدان واقع شده و دارای تنوع گياهي و جانوري فراوانی است؛ از این رو این منطقه حفاظت شده در زمره جاذبه های مهم اکوتوریستی استان همدان قرار می گیرد.

  1 دیدگاه 961 بازدید
 • منطقه شكار ممنوع تجرک فامنين
  (45 رای)


  منطقه حفاظت شده تجرک در بلندترین نقاط در شمال شرقی استان همدان و شرق شهر فامنين قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 251 بازدید
 • منطقه شكار ممنوع تجرک فامنين

  منطقه حفاظت شده تجرک در بلندترین نقاط در شمال شرقی استان همدان و شرق شهر فامنين قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 251 بازدید
 • منطقه حفاظت شده لشگردر ملاير

  منطقه حفاظت شده لشگر در شهر ملایر همدان واقع شده و دارای تنوع گياهي و جانوري فراوانی است؛ از این رو این منطقه حفاظت شده در زمره جاذبه های مهم اکوتوریستی استان همدان قرار می گیرد.

  1 دیدگاه 961 بازدید
 • منطقه حفاظت شده نشر همدان

  منطقه حفاظت شده نشر (شراء) وسعتی بالغ بر 10700 هکتار دارد و یکی از جاذبه های طبیعی همدان محسوب می شود. منطقه حفاظت شده نشر همدان درفاصله حدود 45 کیلومتری شرق همدان در نزدیکی روستایی به همین نام واقع شده است.

  0 دیدگاه 491 بازدید
 • منطقه حفاظت شده آلموبلاغ همدان

  منطقه حفاظت شده آلموبلاغ در شمال شهرستان اسدآباد و 35 کیلومتری شمال غرب شهرستان همدان قرار دارد و یکی از جاذبه های توریستی استان همدان به شمار می رود.

  0 دیدگاه 1428 بازدید
 • منطقه شکار ممنوع خرقان زرنديه

  منطقه شکار ممنوع خرقان در شمال شهرستان زرنديه تا جنوب بخش نوبران ساوه را در بر گرفته است. وجود زيستگاههاي حساس، ارزشمند و گونه هاي نادر گياهي علت اين ممنوعيت شكار در این منطقه است.

  0 دیدگاه 3178 بازدید
 • منطقه شکار ممنوع خرقان زرنديه

  منطقه شکار ممنوع خرقان در شمال شهرستان زرنديه تا جنوب بخش نوبران ساوه را در بر گرفته است. وجود زيستگاههاي حساس، ارزشمند و گونه هاي نادر گياهي علت اين ممنوعيت شكار در این منطقه است.

  0 دیدگاه 3178 بازدید
 • منطقه حفاظت شده آلموبلاغ همدان

  منطقه حفاظت شده آلموبلاغ در شمال شهرستان اسدآباد و 35 کیلومتری شمال غرب شهرستان همدان قرار دارد و یکی از جاذبه های توریستی استان همدان به شمار می رود.

  0 دیدگاه 1428 بازدید
 • منطقه حفاظت شده لشگردر ملاير

  منطقه حفاظت شده لشگر در شهر ملایر همدان واقع شده و دارای تنوع گياهي و جانوري فراوانی است؛ از این رو این منطقه حفاظت شده در زمره جاذبه های مهم اکوتوریستی استان همدان قرار می گیرد.

  1 دیدگاه 961 بازدید
 • منطقه حفاظت شده نشر همدان

  منطقه حفاظت شده نشر (شراء) وسعتی بالغ بر 10700 هکتار دارد و یکی از جاذبه های طبیعی همدان محسوب می شود. منطقه حفاظت شده نشر همدان درفاصله حدود 45 کیلومتری شرق همدان در نزدیکی روستایی به همین نام واقع شده است.

  0 دیدگاه 491 بازدید
 • منطقه شكار ممنوع تجرک فامنين

  منطقه حفاظت شده تجرک در بلندترین نقاط در شمال شرقی استان همدان و شرق شهر فامنين قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 251 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!