City Id =30

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

پارک و بوستان

 • بوستان تپه حاج عنايت
  (41 رای)


  بوستان تپه حاج عنایت یکی از پارک‌ های شهر همدان است که در حاشیه شرقی شهر واقع شده‌ است. از مزایای پارک تپه حاج عنایت وجود رصدخانه ابن صلاح همدانی است که از نظر علمی و اخترشناسی یکی از مراکز خوب کشور و دانشگاه بوعلی سینا است.

  0 دیدگاه 3070 بازدید
 • بوستان باباطاهر همدان
  (54 رای)


  پارک بابا طاهر یا بوستان بابا طاهر یکی از پارک‌های شهر همدان است که در میدان باباطاهر و در اطراف آرامگاه باباطاهر واقع شده‌ است.

  0 دیدگاه 501 بازدید
 • پارک کودک همدان
  (74 رای)


  پارک کودک یا بوستان پارک کودک یکی از پارک‌های شهر همدان است که در انتهای خیابان تختی واقع شده‌است. این پارک با قرار گرفتن مجموعه ورزشی فردوسی و کتابخانه پارک کودک در آن از مرکزیت خوبی برخوردار است.

  0 دیدگاه 2650 بازدید
 • بوستان شير سنگي همدان
  (47 رای)


  پارک شیرسنگی یا بوستان میدان مجسمهٔ شیرسنگی یکی از پارک‌ های همدان در میدان شیرسنگی است که از دیدنی‌های این پارک وجود پیکرهٔ چند هزار سالهٔ شیر سنگی همدان است.

  0 دیدگاه 1475 بازدید
 • گردشگاه استخر عباس‌ آباد همدان
  (54 رای)


  یکی از پارک های زیبا و دیدنی شهر، به ویژهمناسب برای میهمانان تابستانی همدان، گردشگاه استخر عباس آباد است که در بالای تپه عباس آباد واقع شده است.

  0 دیدگاه 1383 بازدید
 • بوستان مردم همدان (لونا پارک)
  (68 رای)


  پارک مردم یا بوستان مردم با نام قدیم لوناپارک در سمت غربی شهر همدان در مقابل دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه صنعتی همدان واقع شده و یکی از قدیمی‌ترین پارک‌های شهر به شمار می‌رود.

  0 دیدگاه 218 بازدید
 • بوستان مردم همدان (لونا پارک)

  پارک مردم یا بوستان مردم با نام قدیم لوناپارک در سمت غربی شهر همدان در مقابل دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه صنعتی همدان واقع شده و یکی از قدیمی‌ترین پارک‌های شهر به شمار می‌رود.

  0 دیدگاه 218 بازدید
 • گردشگاه استخر عباس‌ آباد همدان

  یکی از پارک های زیبا و دیدنی شهر، به ویژهمناسب برای میهمانان تابستانی همدان، گردشگاه استخر عباس آباد است که در بالای تپه عباس آباد واقع شده است.

  0 دیدگاه 1383 بازدید
 • بوستان شير سنگي همدان

  پارک شیرسنگی یا بوستان میدان مجسمهٔ شیرسنگی یکی از پارک‌ های همدان در میدان شیرسنگی است که از دیدنی‌های این پارک وجود پیکرهٔ چند هزار سالهٔ شیر سنگی همدان است.

  0 دیدگاه 1475 بازدید
 • بوستان تپه حاج عنايت

  بوستان تپه حاج عنایت یکی از پارک‌ های شهر همدان است که در حاشیه شرقی شهر واقع شده‌ است. از مزایای پارک تپه حاج عنایت وجود رصدخانه ابن صلاح همدانی است که از نظر علمی و اخترشناسی یکی از مراکز خوب کشور و دانشگاه بوعلی سینا است.

  0 دیدگاه 3070 بازدید
 • پارک کودک همدان

  پارک کودک یا بوستان پارک کودک یکی از پارک‌های شهر همدان است که در انتهای خیابان تختی واقع شده‌است. این پارک با قرار گرفتن مجموعه ورزشی فردوسی و کتابخانه پارک کودک در آن از مرکزیت خوبی برخوردار است.

  0 دیدگاه 2650 بازدید
 • بوستان باباطاهر همدان

  پارک بابا طاهر یا بوستان بابا طاهر یکی از پارک‌های شهر همدان است که در میدان باباطاهر و در اطراف آرامگاه باباطاهر واقع شده‌ است.

  0 دیدگاه 501 بازدید
 • بوستان تپه حاج عنايت

  بوستان تپه حاج عنایت یکی از پارک‌ های شهر همدان است که در حاشیه شرقی شهر واقع شده‌ است. از مزایای پارک تپه حاج عنایت وجود رصدخانه ابن صلاح همدانی است که از نظر علمی و اخترشناسی یکی از مراکز خوب کشور و دانشگاه بوعلی سینا است.

  0 دیدگاه 3070 بازدید
 • پارک کودک همدان

  پارک کودک یا بوستان پارک کودک یکی از پارک‌های شهر همدان است که در انتهای خیابان تختی واقع شده‌است. این پارک با قرار گرفتن مجموعه ورزشی فردوسی و کتابخانه پارک کودک در آن از مرکزیت خوبی برخوردار است.

  0 دیدگاه 2650 بازدید
 • بوستان شير سنگي همدان

  پارک شیرسنگی یا بوستان میدان مجسمهٔ شیرسنگی یکی از پارک‌ های همدان در میدان شیرسنگی است که از دیدنی‌های این پارک وجود پیکرهٔ چند هزار سالهٔ شیر سنگی همدان است.

  0 دیدگاه 1475 بازدید
 • گردشگاه استخر عباس‌ آباد همدان

  یکی از پارک های زیبا و دیدنی شهر، به ویژهمناسب برای میهمانان تابستانی همدان، گردشگاه استخر عباس آباد است که در بالای تپه عباس آباد واقع شده است.

  0 دیدگاه 1383 بازدید
 • بوستان باباطاهر همدان

  پارک بابا طاهر یا بوستان بابا طاهر یکی از پارک‌های شهر همدان است که در میدان باباطاهر و در اطراف آرامگاه باباطاهر واقع شده‌ است.

  0 دیدگاه 501 بازدید
 • بوستان مردم همدان (لونا پارک)

  پارک مردم یا بوستان مردم با نام قدیم لوناپارک در سمت غربی شهر همدان در مقابل دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه صنعتی همدان واقع شده و یکی از قدیمی‌ترین پارک‌های شهر به شمار می‌رود.

  0 دیدگاه 218 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!