City Id =23

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

مرکز خريد

 • پاساژ بهرامی یاسوج
  (25 رای)


  مرکز خرید بهرامی یکی از پاساژ های شهر یاسوج است که در خیابان مطهری این شهر قرار دارد.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • پاساژ ملت یاسوج
  (39 رای)


  پاساژ ملت از دیگر مراکز خرید در مرکز شهر یاسوج است که در نزدیکی میدان هفت تیر این شهر واقع شده است.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • مجتمع تجاری طوس یاسوج
  (32 رای)


  مجتمع تجاری طوس از دیگر مراکز خرید معروف شهر یاسوج است که در خیابان فردوسی این شهر قرار دارد.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • مجتمع تجاری طوس یاسوج

  مجتمع تجاری طوس از دیگر مراکز خرید معروف شهر یاسوج است که در خیابان فردوسی این شهر قرار دارد.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • پاساژ ملت یاسوج

  پاساژ ملت از دیگر مراکز خرید در مرکز شهر یاسوج است که در نزدیکی میدان هفت تیر این شهر واقع شده است.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • پاساژ بهرامی یاسوج

  مرکز خرید بهرامی یکی از پاساژ های شهر یاسوج است که در خیابان مطهری این شهر قرار دارد.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • مجتمع تجاری طوس یاسوج

  مجتمع تجاری طوس از دیگر مراکز خرید معروف شهر یاسوج است که در خیابان فردوسی این شهر قرار دارد.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • پاساژ ملت یاسوج

  پاساژ ملت از دیگر مراکز خرید در مرکز شهر یاسوج است که در نزدیکی میدان هفت تیر این شهر واقع شده است.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • پاساژ بهرامی یاسوج

  مرکز خرید بهرامی یکی از پاساژ های شهر یاسوج است که در خیابان مطهری این شهر قرار دارد.

  0 دیدگاه 0 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!